Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 79

Bukovec - lyžování žáků 4. a 5. tříd

Vážení rodiče,

je nám líto, ale z důvodů nepříznivého počasí je lyžařský kurz v termínu 12.-16.02.2024 ZRUŠEN.

Náhradní termín od provozovatele nemáme. Kdyby náhodou byl nabídnut, budeme Vás informovat.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 149

Studium v USA

V pátek strávili naši deváťáci velmi zajímavou hodinu se studentem karvinského gymnázia Richardem Pavlíkem. Jako bývalý žák naší školy nám přišel popovídat o svém studiu ve Spojených státech a svých úžasných zážitcích. Velmi intenzivně jsme si procvičili anglickou konverzaci, slyšeli praktické rady a viděli nespočet krásných fotek. Děkujeme.

Žáci 9.A

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 147

Prvňáci a třeťáci v knihovně

Ve středu 17.1. byli prvňáci a po nich hned třeťáci v knihovně. Tentokrát si byli poslechnout scénické čtení „Babky“. Prvňáci si mysleli, že babky budou houby, nebo peníze. Ale vyprávění bylo o skutečné paní Vomáčkové, Kvasnicové a paní Zelinové, tedy třech kamarádkách babkách, které bydlely společně v jednom domě. Ukázky ze stejnojmenné knížky „Babky“, kterou napsala herečka, hudebnice a režisérka Marka Míková všechny žáky pobavily i poučily a určitě všem ostatním můžeme doporučit k přečtení.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 149

Dáreček pro Domov Alzheimer v Darkově

Žáci 1. stupně vyrobili krásná vánoční přáníčka, kterými obdarovali babičky a dědečky v Domově Alzheimer v Darkově.

Přání dostali i pracovníci jako poděkování, za jejich namáhavou a obětavou práci.

Všichni v domově pro seniory byli moc rádi a všem dětem děkují za milé a krásné překvapení.

A.Morawiecová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 168

Olympiáda v českém jazyce

Dne 15. 12. 2023 proběhlo v naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. Jde o předmětovou soutěž, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Školního kola OČJ se zúčastnilo celkem 13 žáků 8. a 9. ročníku. Žáci museli prokázat jednat svůj jazykový cit při řešení otázek v mluvnické části, jednak slohovou vytříbenost, nápaditost a originalitu projevu ve slohové části.

Ve velmi vyrovnaném boji nejlepších výsledků dosáhly Nikol Swaczynová a Jana Nováková ze třídy 9.A. Obě dívky budou reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne 29. 1. 2024 v Juventusu.

Všem zúčastněným upřímně blahopřejeme.

Mgr. Eva Sembolová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 201

Čtvrťáci v knihovně

V pondělí 18. 12. 2023 se třída 4. A zúčastnila knihovnické lekce nazvané „Pod lupou“. Děti správně poznaly, že si budou povídat o detektivkách. Na úvod si zasoutěžily o to, kdo podle fotografie pozná nejvíce detektivů. Všichni bezpečně poznali Sherlocka Holmese, někteří i Hercula Poirota. Také další aktivita se dětem velmi líbila. Zapisovaly své jméno pomocí morseovky a vyluštily tajný nápis. Největší úspěch měla daktyloskopie v praxi. Otisky palců se všem opravdu podařily.

Přeji vám pěkný zážitek z četby vypůjčených knih.

Mgr. Libuše Stachurová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 166

Mikuláš ve 2.A

Ve středu 6.prosice naší třídu navštívil Mikuláš, čert a anděl. Naštěstí jsme ve třídě nebyli sami. Byli u nás spolužáci z partnerské třídy, proto jsme se vůbec nebáli a dopoledne si užili. Naši velcí kamarádi nám pomohli s psaním slibu pro Mikuláše a připravili si pro nás v tělocvičně čertovské sportovní disciplíny. Všichni jsme dostali sladkou odměnu. Moc jim děkujeme a těšíme se na další společnou akci.

Žáci 2.A

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 213

Mikuláš

Dne 6. prosince navštívili naši školu čerti, andělé a rovněž ta nejdůležitější osoba – samotný Mikuláš. Postupně všichni zavítali do všech tříd prvního a některých tříd druhého stupně. Mikuláš měl u sebe knihu hříchů, kde byli zapsáni největší „zlobivci a nepořádníci“ z každé třídy. S některými nepořádníky si museli na chodbě promluvit čerti. Hodně se slibovalo, že už se do příštího roku polepší. Uvidíme za rok, jak to dopadne a jestli náhodou někdo v tom pekle už nezůstane? Třídy si pro Mikuláše připravily písničky a koledy a hodní žáci dostali od Mikuláše sladkou odměnu.