Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 383

Informace k aktuální epidemické situaci

Vážení rodiče,

vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci a šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji dospěla Krajská epidemiologická komise k závěru, že je žádoucí a smysluplnou možností, jak zmírnit skokový nárůst nemocných ve školách a školských zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje, prodloužení doby podzimních prázdnin ve školách v nadcházejícím týdnu o další dva volné dny ve dnech 25. – 26. 10. 2021.

Na základě tohoto doporučení vyhlašuji na pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 volný den ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V tyto dny nebude školní výuka ve škole, nebude v provozu školní družina ani nebude poskytováno školního stravování.

Na tyto volné dny pak navazují podzimní prázdniny ve dnech 27. - 29. 10. 2021. V tyto dny rovněž nebude školní výuka ve škole, nebude v provozu školní družina ani nebude poskytováno školního stravování.

Mgr. Iva Hefnerová

ředitelka školy

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 612

Pasovaní

Naši druháci byli v RKK pasováni na čtenáře.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 466

Volby do Žákovské samosprávy škol. roku 2021-2022

Ve čtvrtek 16. září proběhly volby žákovské samosprávy. Žáci 5. - 9. ročníku si zvolili své zástupce do školního parlamentu – žákovské samosprávy. Svůj hlas odevzdalo celkem: 105 žáků, po sečtení všech hlasů byli zvoleni tito zástupci tříd:

 • 5. A: NELIE NOVÁKOVÁ, SOFIE SZLAUROVÁ
 • 5. B: NORA KÜHTREIBEROVÁ, KATEŘINA ZAWADOVÁ
 • 6. A: VÍT MICA, MARKÉTA MICOVÁ
 • 6. B: KRISTÝNA PAZDERKOVÁ, KATEŘINA SWACZYNOVÁ
 • 7. A: DAVID DURČÁK, JANA NOVÁKOVÁ
 • 8. A: DANIEL DINELLI, CHRISTINA STANIEKOVÁ
 • 9. A: LUKÁŠ GOLA, NATÁLIE SZTURCOVÁ
 • 9. B: JULIE JANOVSKÁ, MATĚJ MOJ

Blahopřejeme zvoleným kandidátům a děkujeme všem žákům, kteří zodpovědně přistoupili k volbě žákovské samosprávy.
Ve středu 29. září proběhla první schůzka nově zvolené žákovské samosprávy. Nově zvolení členové žákovského parlamentu se seznámili s jeho stanovami a zvolili si svou předsedkyní. Stala se jí, stejně jako v loňském školním roce, Julie Janovská z 9.B.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 617

Druháci v knihovně

Zábavné dopoledne plné her a soutěží si užili žáci 2.A v Regionální knihovně Karviná.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 471

Informace pro rodiče

Ve čtvrtek 16. září 2021 se uskuteční třídní schůzky. Bližší informace vám poskytnou třídní učitelé prostřednictvím zprávy v elektronické žákovské knížce.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 795

Učili jsme se v archeoparku

V úterý 7. 9. se vydali žáci 2. - 6. tříd na vzdělávací program do Archeoparku Chotěbuz. Prohlédněte si fotografie z tohoto zajímavého vzdělávání.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 451

Cambridge testy

Rovněž v letošním roce nabízíme přípravné kroužky na Cambridge testování v anglickém jazyce

pro:

 • 4. ročník - úroveň Startes
 • 6. ročník - úroveň Movers
 • 8. ročník - úroveň KET for Schools
 • 9. ročník - úroveň PET for Schools

V případě zájmu kontaktujte p. učitelku Zawadovou.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 910

Vyplouváme 1. září

1. září v 9.00 hod vyplouvá "Loď vzdělávání" z přístavu ZŠ Školská do moře vědění a poznání. Na palubu jsou zváni všichni plavčíci z 1.A a jejich rodiče. Podívejte se, jak je připravena hlavní lodní kajuta.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 650

Organizace školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (z manuálu MŠMT 17. 8. 2021)

Organizace školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (z manuálu MŠMT 17. 8. 2021)

Roušky nebo respirátory: nosí žáci při vstupu do školy, ve společných místnostech, na chodbách, ve školní jídelně (při konzumaci jídla nikoliv), při vyučování v hodinách roušky a respirátory být nemusí, o přestávce v kmenové třídě také nemusí mít roušky.

Roušky nemusí mít žáci, kteří se prokáží potvrzením od lékaře, že ze zdravotních důvodů nemůže mít dítě nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích test (např. astma)

Rodiče dětí v 1. třídě žádáme, aby žáci měli také roušky nebo respirátory.

Pravidla pro žáky, kteří se chtějí a budou testovat:

Testování dětí: středa 1. září, pondělí 6. září, čtvrtek 9. září 2021

Testování bude organizovat pověřený učitel vždy 1. vyučovací hodinu.

Testování v 1. A proběhne ve čtvrtek 2. září 1. vyučovací hodinu (místo 1. září)

Žáci vstupují do školy s rouškami nebo respirátory. Třídní učitelé je odvedou do třídy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování jednotlivých dětí a žáků povedou třídní učitelé.

U testování dětí v 1. až 3. ročníku může být přítomen zákonný zástupce nebo osoba, která má pověření od zákonného zástupce.