Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Mgr. Iva Hefnerová

Zástupce ŘŠ pro vzdělávání

Mgr. Luděk Wala - současně i statutární zástupce

Zástupce ŘŠ pro zájmové vzdělávání

Miriam Poledníková, Lic.

Zástupkyně ŘŠ pro ekonomické záležitosti

Ing. Rút Purgatová

Prevence

Výchovné poradenstvíSpeciální pedagogMetodik prevenceSociální pedagogICT metodik

Mgr. Radka Prokopová

Mgr. Radka Sikorová

Mgr. Marika Šedivá

Mgr. Luděk Wala

Mgr. Hana Walová

Bc. David Sotorník Mgr. Petra Stromková

Učitelé

Mgr. Czyž Jan

Mgr. Huťka Pavel

Mgr. Kapolková Radka

Mgr. Morawiecová Alina

Ing. Pagáčová Andrea

Ing. Procházková Monika

Mgr. Prokopová Radka

Mgr. Sembolová Eva

Mgr. Sikorová Radka

Mgr. Stachurová Monika

Mgr. Stromková Petra

Mgr. Steffanová Eva

Mgr. Szczepańská Hana

Mgr. Šinclová Beáta

Mgr. Walová Hana

Ing. Zawadová Petra

Asistenti a vychovatelé:

Asistenti pedagogaVychovatelé školní družiny

Bulejková Patricia

Hrušková Eva, Dis

Lankočová Zuzana

Marešová Hana

Golasowská Tereza

Poledníková Miriam, Lic.

Bc. Světlana Vránová, Dis.

Správní zaměstnanci:

Referentka školyPersonalistkaŠkolníkUklízečky
Gabriela Ibtisama Škuľavíková Radka Dudová Roman Matejovský

Hana Barchanská

Monika Kokešová

Eva Horváthová

Ludmila Kajurová

Zaměstnanci školy

Kategorie: