Školní sociální pedagog

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Školní sociální pedagog – Bc. David Sotornik

(3. patro, kabinet č. 49)

Práce sociálního pedagoga:

* spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, dále pak spolupracuje s městským úřadem (OSPOD), zdravotnickými zařízeními, policií, a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi

* provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii, jak žákům školy, tak i jejich rodinám

* vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, ...)

* poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy

* věnuje se diagnostice klimatu jednotlivých tříd a na základě vyhodnocení se společně s třídním učitelem zaměřuje na vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli

Konzultační hodiny:

pondělí, středa, čtvrtek - po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777 email: david.sotornik @zsskolska.eu