Organizace školního roku

Důležité termíny:

Zahájení školního rokuPodzimní prázdninyVánoční prázdninyPololetní prázdniny
4. září 2023 26. října a 27. října 2023

od 23. 12 2023 do 2. ledna 2024

vyučování začíná v úterý 3. 1. 2024

pátek 2. února 2024
Jarní prázdninyVelikonoční prázdninyVysvědčení za 2. pololetíHlavní prázdniny
5. - 11. února 2024 28. března 2024 pátek 28. června 2024 29.6.. až 2. 9. 2024

Pedagogické rady:

I. pedagogická radaII. pedagogická radaIII. pedagogická radaIV. pedagogická radaV. pedagogická rada

1. září 2023

zahájení

23. listopadu 2023

hodnocení 1. čtvrtletí

25. ledna 2024

klasifikace za 1. pololetí

25. dubna 2024

hodnocení 3. čtvrtletí

24. června 2024

klasifikace za 2. pololetí

Styk s rodiči:

  • denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod. (dle aktuální epidemiologické situace)
  • kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem
  • konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

6. září 202314. září 202323. listopadu 2023

1. třídy: v 15.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

9. roč.v 16.00 hod.

4. ledna 202425. dubna 202430. května 2024červen 2024

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Kategorie: