Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 19

Chceš hrát fotbal?

Pokud hraješ rád fotbal, tak přijď v úterý 31. května v 17.00 hod. na městský fotbalový stadion. Zažiješ zajímavé odpoledne.

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Chceš se stát fotbalistou? PDF 3100
Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 43

Strážnice v 2.A

27. dubna přišla do třídy 2.A návštěva z městské policie Karviná. Šikovné paní strážnice nám ukázaly vybavení potřebné k jejich práci, dále jsme si povídali o linkách tísňového volání a také jsme vedli debatu na téma bezpečnosti v našem městě. Teď už víme, jak se chovat bezpečně a jak předejít možným nástrahám při pohybu po komunikaci, jízdě na kole či při nalezení nebezpečných předmětů.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 91

Eco Games

V pátek 22.4., v den, kdy se slaví Den Země, se 3 žáci naší školy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Eco Games. Tam ukázali nejen to,  jak umí komunikovat, jakou mají slovní zásobu, ale také schopnost pracovat v týmu a znalost ekologie. Například třídili odpad do správných popelnic. To vše v anglickém jazyce.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 63

Informace výchovného poradce pro vycházející žáky

Přijímací řízení na střední školy

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se  zveřejňují na webových stránkách středních škol.

a) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. 4. do 30. 4. 

b) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým  uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 SLEDUJTE  výsledky obou středních škol/oborů. Pokud máte jednu školu s učebním oborem a jednu s maturitním, je potřeba čekat na výsledek přijímacího řízení u maturitního oboru. Pak teprve, a to jen v případě přijetí,  řešíte odeslání zápisového lístku.

 Zápisový lístek 

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Radku Prokopovou

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 98

Informace pro rodiče

Připomínáme rodičům, že ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konají třídní schůzky:

pro 1. - 5. ročník od 15,30 hodin

pro 6. - 9. ročník od 16,00 hodin.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 175

Žáci 5.B na výletě v pravěku

V pondělí 28. 3. se z naší třídy stala pravěká jeskyně. Stěny zdobily pravěké jeskynní malby, seděli jsme v kruhu, abychom byli pospolu a všichni na sebe viděli, a samozřejmě jsme se i dobově oděli. Žáci si zahráli hru na neandrtálce, zkoušeli vytvořit tanec na oslavu úspěšného lovu, zopakovali si své znalosti o této době a na závěr museli najít a splnit ukryté úkoly, aby se všichni včas stihli vrátit zpět do současnosti. V rámci plnění úkolů žáci museli prokázat své znalosti z matematiky, českého jazyka nebo vlastivědy.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 118

Olympiáda z dějepisu a českého jazyka

Po roční pandemické odmlce se v letošním školním roce žáci naší školy opět zapojili do tradiční celorepublikové soutěže – dějepisné olympiády. Letošní 51. ročník má ve všech kolech tematické zaměření: „Šlechta v proměnách času“.

Na konci ledna proběhlo školní kolo. Účastnilo se jej 9 žáků osmého a devátého ročníku. Vítězem se stal Matěj Moj z 9. B se ziskem 46 bodů z 60 možných.

21. března 2022 pak Matěj reprezentoval naši školu v okresním kole, které proběhlo tradičně na ZŠ a MŠ Majakovského v Karviné. V silné konkurenci z celého okresu obsadil výborné 15. místo.

Matěj dlouhodobě dosahuje výborných výsledků nejen v dějepise.  Za reprezentaci školy mu děkujeme.

28. března 2022 se konala olympiáda z jazyka českého. I zde nás reprezentoval Matěj Moj a k němu se přidala Eliška Sukopová z 9.A. Matěj  získlal 37,5 bodů (z 50) a obsadil 17. místo, Eliška s počtem 29,5 bodu obsadila 45 místo

Matějovi a Elišce děkujeme za reprezentaci školy.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 140

Charitativní sbírka

Vážení rodiče, přátelé školy, žáci.

Rovněž na naší škole našli zázemí děti - žáci - běženci z Ukrajiny. 

Pomozme jim a pokud máte možnost, darujte jim školní pomůcky ( např. psací potřeby, výtvarné potřeby, sešity,... ). Pokud máte přebytečné papuče, tepláky, trička, sportovní obuv, aktovku, pak budeme rádi i za tyto předměty.

Darované předměty můžete odevzdat na sekretariátě školy.

Děkujeme.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 182

Matematický klokan

V pátek 18.3.2022 se 156 žáků naší školy zapojilo do matematického klání. Žáci byli podle  věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. A jak to dopadlo? Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích: