Napsal David Purgat - administrátor
Zobrazení: 181

Odhlašování obědů na konci kalendářního roku

Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI KALENDÁŘNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ PROSINCOVÉ DNY, tj. 20. 12. 2022 – 22. 12. 2022

ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 19. 12. 2022 do 14:00 hodin (telefonicky 602 673 762 nebo v aplikaci e-strava)

Děkuji za pochopení

Machaczková Petra VŠJ
Napsal David Purgat - administrátor
Zobrazení: 274

Zvýšení ceny strávného od 1. 1. 2023

Z rozhodnutí ředitelky školy v ZŠ a MŠ Školská dochází k navýšení cen stravného od 1. 1. 2023 v kategorii pro cizí strávníky, důchodce a školní důchodce.

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 1. 2023

Typ strávníkaSazba dop. svačinka KčSazba oběd KčSazba odpol. svačinka KčPitný režimMzdový náklad KčRežijní náklad KčZizková přirážka KčPříspěvek FKSPÚhrada strávníkem Kč
MŠ do 7 let celodenní 10 20 10 4 44
MŠ do 7 let polodenní 10 20 4 34
MŠ nad 7 let celodenní 10 22 10 4 46
MŠ nad 7 let polodenní 10 22 4 36
ZŠ 7-10 let 28 28
ZŠ 11-14 let 29 29
ZŠ 15 a více let 30 30
Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 11, 15 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie.
Cizí strávník 30 48 12 3 93
Cizí strávník - důchodce 30 48 12 90
Cizí strávník - školský důchodce 15 48 12 15 75

V Karviné dne 22. 11. 2022 Petra Machaczková, vedoucí ŠJ, tel.: 558 271 921, 602 673 762, petra.machaczková@zsskolska.eu

Napsal David Purgat - administrátor
Zobrazení: 472

Informace pro strávníky - zvýšení ceny strávného od 1.9. 2022

stravné 1. 9. 2022V návaznosti na zvyšování cen potravin, pohonných hmot a dalších nákladů souvisejících s poskytování stravy v naši školní jídelně a vzhledem k nutnosti dodržení požadavků splnění spotřebního koše dětských strávníků dochází v ZŠ a MŠ Školská k navýšení stravného od 1. 9. 2022 v každé kategorií strávníků.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1213

Informace ze školní jídelny

Odhlašování obědů na konci kalendářního roku

Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI KALENDÁŘNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ PROSINCOVÉ DNY, tj. 20. 12. –22. 12. 2021

ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PÁTKU 17. 12. 2021 do14:00 hodin (telefonicky 602 673 762, mailem, přes omluvenku na stránkách školy)

Děkuji za pochopení

Machaczková Petra VŠJ

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 2021

Informace pro strávníky

obedyDne 1. 9. 2021 nabude účinnosti novela vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 Sb. - valorizace finančních limitů na nákup potravin za svačinky, obědy i pitný režim v MŠ ve všech kategoriích. Prosím rodiče, aby si zkontrolovali výši inkasního limitu na bankovních účtech.