Napsal David Purgat - administrátor
Zobrazení: 212

Informace pro strávníky - zvýšení ceny strávného od 1.9. 2022

stravné 1. 9. 2022V návaznosti na zvyšování cen potravin, pohonných hmot a dalších nákladů souvisejících s poskytování stravy v naši školní jídelně a vzhledem k nutnosti dodržení požadavků splnění spotřebního koše dětských strávníků dochází v ZŠ a MŠ Školská k navýšení stravného od 1. 9. 2022 v každé kategorií strávníků.

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022

Typ strávníkaSazba dop. svačinka KčSazba oběd KčSazba odpol. svačinka KčPitný režimMzdový náklad KčRežijní náklad KčZizková přirážka KčPříspěvek FKSPÚhrada strávníkem Kč
MŠ do 7 let celodenní 10 20 10 4 44
MŠ do 7 let polodenní 10 20 4 34
MŠ nad 7 let celodenní 10 22 10 4 46
MŠ nad 7 let polodenní 10 22 4 36
ZŠ 7-10 let 28 28
ZŠ 11-14 let 29 29
ZŠ 15 a více let 30 30
Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 11, 15 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie.
Cizí strávník 30 22 12 3 67
Cizí strávník - důchodce 30 22 12 64
Cizí strávník - školský důchodce 15 22 12 15 49

V Karviné dne 31. 5. 2022 Petra Machaczková, vedoucí ŠJ, tel.: 558 271 921, 602 673 762, petra.machaczková@zsskolska.eu

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 807

Informace ze školní jídelny

Odhlašování obědů na konci kalendářního roku

Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI KALENDÁŘNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ PROSINCOVÉ DNY, tj. 20. 12. –22. 12. 2021

ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PÁTKU 17. 12. 2021 do14:00 hodin (telefonicky 602 673 762, mailem, přes omluvenku na stránkách školy)

Děkuji za pochopení

Machaczková Petra VŠJ

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1388

Informace pro strávníky

obedyDne 1. 9. 2021 nabude účinnosti novela vyhlášky o školním stravování č. 272/2021 Sb. - valorizace finančních limitů na nákup potravin za svačinky, obědy i pitný režim v MŠ ve všech kategoriích. Prosím rodiče, aby si zkontrolovali výši inkasního limitu na bankovních účtech.