Stravování a platby

Postup při odhlašování jídla z důvodu nepřítomnosti žáka ve škole:

Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází opětovně k pozdnímu odhlašování obědů z důvodu nemoci dítěte nebo nedojde k odhlášení obědů vůbec, přinášíme informace, jak postupovat. Opětovně informuje, že na dotované jídlo má žák nárok pouze tehdy, je-li přítomen výuce ve škole.

Odhlášení odběru jídla z důvodu nepřítomnosti je možné několika způsoby:

  1. odhlášení jídla se provádí telefonicky u ved. jídelny p. Mistrovské osobně nebo telefonicky na tel. č. 602 673 762
  2. zasláním elektronické omluvenky prostřednictvím webových stránek školy s vyznačením data – od kdy – do kdy se odebírání obědů ruší
  3. prostřednictvím systému e-strava

Postup přihlašování uživatele e-stravy:

  1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ- Školská): 0220
  2. Zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních nul.
  3. Zadat heslo - (tj.počáteční iniciály jména a příjmení + číslo čipu bez počátečních 0)
  4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
  5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
  6. Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna použitím čipu, který je nutno mít u oběda vždy s sebou! Zaplacené obědy je nutno v době nemoci žáka odhlásit, neodhlášené budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák. 561/2004 Sb. (pokud žák není přítomen ve škole -nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována). Oběd pro nemocného žáka je možno zakoupit za základní cenu –v době nemoci žáka nelze odebírat obědy za sníženou cenu. V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci. Další dny je nutno odhlásit nebo uhradit základní cenu jídla.

V případě neodhlášení stravy, škola strávníkovi naúčtuje plné nedotované stravné.

Při onemocnění žáka si může rodič nebo sourozenec 1. den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče v čase 11:15 - 11:35.

Z hygienických důvodů je zakázáno vydávat obědy do jídlonosičů v době, kdy se stravují ve školní jídelně ostatní žáci!

Kategorie: