Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 35

Informace pro rodiče předškoláků

Připomínáme rodičům dětí, které nastoupí 1. září do první třídy základní školy, že úvodní schůzka s vedením školy se koná v úterý 23. května 2023 v 15:30 hod. v budově základní školy.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 69

Městská policie ve školce

V rámci preventivních činností dne 12.5. 2023 navštívili strážnice Městské policie Karviná naši mateřskou školu.

I v tomto roce je nadšeně přivítaly děti z „ Veverek, Motýlků a Berušek“. Spolu se strážníky přijel služební pes Athos, aby ukázal, co všechno umí a co se naučil. A nejenom on, ale i děti ukázaly, co se za školní rok naučily a jak jsou šikovné. Nejdříve strážnice povídaly o práci Městské policie. Hravou formou uvedly situaci na přechodu pro chodce se semaforem. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet tíhu policejní vesty, z blízka si prohlédnut policejní pouta a poté vyzkoušet centrální spojení z vysílačky. Ovšem nejhezčím zážitkem byla poslušnost policejního psa Athose.

Podle úsměvu a reakcí se návštěva Městské policie dětem moc líbila a už se těší na další shledání v příštím roce.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 122

Planetárium Ostrava

Dne 28. 4. 2023 jsme navštívili s dětmi mateřské školy Školská Planetárium v Ostravě.

Jádrem programu byl celooblohový pořad v sále planetária, který se skládal z živě moderované části sférického filmu o souhvězdích a co vše můžou na obloze spatřit. Poté shlédli příběh s názvem „Se zvířátky o Vesmíru“.

Příběh pojednával o čtyřech zvířecích kamarádech, kteří se sešli na kraji lesa, aby prozkoumali hvězdářskou základnu. Dětem se moc líbila celooblohová projekce i příběh o zvířátkách.

Po skončení výukového programu si děti prohlédli interaktivní expozice, kterých tam byla spousta a velmi děti zaujala.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 103

Prázdninový provoz

Provoz v měsíci červenec a srpen 2023.

V měsíci červenec není provoz na naší mateřské škole. Rodiče mají možnost umístit v měsíci červenci dítě na MŠ U Máji na ul. Sokolovská 603/30, která je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, p.o.

Přihlášku k prázdninovému provozu a informace pro rodiče obdržíte u paní učitelky ve své třídě. Platbu je třeba provést do 30. 6. na mateřské škole U Máji.

V měsíci srpnu je provoz na naší mateřské škole.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 135

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023-2024

  1. Termín zápisu je 3. květen 2023 v době od 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.
  2. U zápisu zákonný zástupce předloží: svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, evidenční list ( potvrzení od lékaře)
  3. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
  4. U zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno pro daný zápis.
  5. Po ukončení přijímacího řízení bude na webových stránkách školy a u vchodu do školy zveřejněn seznam přijatých dětí. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pokud dítě nebude přijato budou rodiče písemně informovaní
Kapacita MŠ je 69 míst
Předpokládaný počet volných míst pro rok 2023-2024: 20 míst.
Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2023-2024

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu. (Dítě 5-ti leté, tedy v posledním ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky, to je dítě narozené do 31.8. 2018.) 10 bodů

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2023-2024 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2023 - starší dítě má přednost před mladším) 8 bodů

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2023-2024 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31.8. 2023 - starší dítě má přednost před mladším) 6 bodů

4. Dítě nastupující k 1. září a bez omezení délky docházky 1 bod

5. Dítě, jehož sourozenec se již v mateřské škole vzdělává 1 bod

6. Věk dítěte - 2 leté 1 bod

Tato kritéria jsou součástí Žádosti o přijetí do mateřské školy a platí pro zápis dětí dne 3. května 2023.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5. 2023.

Školský obvod mateřské školy na ulici Školská

ulice: Božkova, Ciolkovského, Kosmonautů, Pokrok, Rošického, Školská, tř. 17. listopadu, V Aleji, Za Splavem

Stáhněte si přílohu:

Žádost o přijetíFormátVelikost v kB
PDF icon Žádost o přijetí PDF 694

Stáhněte si přílohu:

Evidenční listFormátVelikost v kB
PDF icon Evidenční list PDF 843
Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 118

Přijďte se k nám podívat

Veverky, Berušky a Motýlci

zvou děti, rodiče i prarodiče

na Den otevřených dveří a to v úterý 25. dubna 2023

v době od 8.00 - 10.00 a pak od 15.00 do 16.30.

Přijďte k nám, moc se na vás těšíme.

Stáhněte si přílohu:

Přijďte se k nám podívatFormátVelikost v kB
PDF icon Přijďte se k nám podívat PDF 508
Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 134

Velikonoční dílničky

Středeční odpoledne na třídě motýlků bylo ve znamení příjemně prožitého svátečního odpoledne. Rodiče se svými dětmi vytvářeli tematickou jarní dekoraci. Na závěr si děti odnesly velikonoční kraslice, které si s paní učitelkami nazdobily. Tímto jsme ukončili týdenní projekt s názvem „velikonoční barvy“.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 158

Jezdíme do solné jeskyně

I letos je velký zájem o pobyt dětí v solné jeskyni, který je prevencí a regenerací při léčbě horních cest dýchacích a respiračních onemocněních. V jeskyni na děti čekají inhalační procedury z kamenné soli Mrtvého moře. Relaxují v herničce na lehátkách, poslouchají pohádku a uklidňující hudbu. Pak hrají - tvoří v solném pískovišti. Navíc hrubá sůl v solništi dětem příjemně masíruje chodidla.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 158

Zahrada volá

Maminko, tatínku, babičko a dědečku! Přijďte s námi na naší zahradu přivítat jaro.

Kdy: v úterý 28. března 2023

V kolik hodin: v 15.30

Co budeme dělat:

vyneseme morénu

pohrabeme listí, doplníme kompostér

připravíme záhony pro pěstování bylinek

doplníme hmyzoviště, vyčistíme a připravíme ptačí budky, krmítka

... no prostě připravíme zahradu

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Zahrada volá PDF 461
Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 177

Setkání s rodiči 8. 3. 2023

Ve středu 8. března se konalo setkání rodičů dětí předškoláků se zástupci základní školy - speciální pedagožkou, elementaristkou (učitelka 1. třídy) a ředitelkou školy.

V zajímavé besedě se rodiče dozvěděli potřebné informace o zápise do 1. třídy základní školy, speciální pedagožka Mgr. Radka Prokopová odpověděla na pozoruhodné dotazy ohledně školní zralosti, vysvětlila nejasnosti kolem tohoto tématu. Elementaristka Mgr. Hana Walová osvětlila problematiku vzdělávání v 1. třídě.

Oboustranně užitečné setkání, které probíhalo v přátelské atmosféře, bylo zakončeno pozváním na den otevřených dveří, který se uskuteční 22. března 2023 v době od 10.00 do 17.00 hodin.