Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 30

Informace pro rodiče

Vážení rodiče

od nového školního roku dochází k navýšení úplaty za školné a to o částku 30,-Kč na měsíc. Tedy "školkovné" je nově stanoveno na 360,-Kč na měsíc ( původně 330.-Kč). Navýšená částka platí již pro měsíc září 2022.

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali výši částky povoleného limitu u inkasa svého bankovního účtu, případně ho navýšili, neboť zvýšená úplata za září se již bude stahovat v měsíci srpnu.

Napsal Bc. David Purgat - administrátor
Zobrazení: 158

Informace pro strávníky - zvýšení ceny strávného od 1.9. 2022

V návaznosti na zvyšování cen potravin, pohonných hmot a dalších nákladů souvisejících s poskytování stravy v naši školní jídelně a vzhledem k nutnosti dodržení požadavků splnění spotřebního koše dětských strávníků dochází v ZŠ a MŠ Školská k navýšení stravného od 1. 9. 2022 v každé kategorií strávníků.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 221

Loučení se školkou

Slunečné počasí, natěšené děti, spousta rodičů a klaun Hopsalín. To vše bylo zárukou, že dlouho připravovaná akce na školní zahradě se povede. Paní učitelky připravily s dětmi kulturní program. Toto odpoledne patřilo hlavně budoucím školákům. Přeskok přes aktovku, písničky, tanec a na závěr slib předškoláka. To vše měly děti ze třídy veverek dokonale připravené. Šerpy, krásné knížky a dárky jim budou připomínat chvíle ve školce. I ostatní děti si odnesly placky s logem školky. Pak už jsme se zaslouženě bavili s klaunem Hopsalínem, který rozveselil a roztančil děti i rodiče.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 218

Výlet do ZOO Ostrava

Celodenní výlet do ZOO v Ostravě přinesl dětem zážitek z poznávání exotických zvířat. Prošli jsme se skoro celým areálem zahrady, u každé expozice jsme si s dětmi pověděli něco zajímavého nebo typického pro dané zvíře. Dětem se nejvíce líbili pelikáni. Velmi dlouho jsme se dívali na skotačení dvou malých gepardích mláďat. Poté, co jsme se posilnili pod širým nebem, jsme došli k výběhu ke slonů a hrochů.

Pak již bylo načase vrátit se domů. Moc jsme si výlet užili.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 181

Za zvířátky na Duběnce

Farmu Duběnka jsme s dětmi navštívili poprvé. Výlet za domácími zvířátky se nám líbil. Na farmě jsme měli možnost zblízka pozorovat a krmit koně, kozy, ovečky, jehňátka. Kuřátka jsme si pohladili, ale museli jsme opatrně, maminka slepička si je hlídala. Paní majitelka nám pověděla o zvířátkách spoustu zajímavých věcí.

Jako každá návštěva i my jsme zvířecím kamarádům přinesli dárky. Jablíčka a mrkev. Ani suchým pečivem zvířátka nepohrdla. Jsme rádi, že jim chutnalo.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 213

Den dětí

Svátek dětí jsme oslavili na školní zahradě pohádkou a hledáním zlatého pokladu. Nejprve jsme museli překonat různé překážky, které nám připravily pohádkové postavičky. S čarodějnicí jsme letěli na koštěti, procházeli jsme pavoučí sítí. Také vodník nám dal úkol. Projít suchou nohou řeku a doplnit mu koryto suchého potoku vodou. Děti všechny úkoly zvládly i ty nejtěžší. Našly poklad u Zlaté hory. Za odměnu si ho rozdělily a ještě od paní kuchařky dostaly sladký nanuk.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 206

Besídka pro maminky

Den maminek jsme oslavili zpěvem a písní. Na třídách se sešly nejen maminky, ale i babičky a přišly také tatínkové. Všichni dostali dárečky, které měly děti už připravené. Maminky si však odnesly i dárek ve formě sladkosti. S dětmi si zdobily perníková srdíčka. Věříme, že chutnala.

Alena Hubáčková

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 204

Informace vedoucí školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ ČERVNOVÉ DNY, tj. 27. 06. 2022 – 30. 06. 2022 ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PÁTKU 24. 06. 2022 do14:00 hodin (telefonicky 602 673 762, mailem, přes omluvenku na stránkách školy)

Machaczková Petra VŠJ

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 212

Zvláštní zápis do MŠ (lex ukrajina školství)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Iva Hefnerová

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 297

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023 - přijetí

Č.j. ZŠŠ/ 629 /2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Školská, Karviná, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 takto: