Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 68

Návštěva dobrovolných hasičů

I přes nepřízeň počasí nás v pondělí 19. září navštívili členové Sboru dobrovolných hasičů z Karviné Ráje. 40 dětí z naší mateřské školy sledovaly ukázku požární techniky a se zaujetím poslouchaly výklad o jejich činnosti. Hasiči také trpělivě odpovídali na všetečné otázky dětí.

Dalším bodem byla ukázka zásahové výstroje hasičů, od přilby se zlatým štítem a svítilnou, přes vícevrstvý žáruvzdorný oblek až po zásahovou obuv s membránou. Děti si mohly vyzkoušet předvedenou výstroj a techniku. Seznámily se s různorodostí hasičských výkonů, a hlavně se naučily důvěřovat hasičům v plné požární výstroji.

Závěrem návštěvy si děti ve dvoře školky prohlédly také jejich vozidlo. Po vyfotografování jednotlivých tříd u cisterny se děti s hasiči rozloučily.

Kateřina Pavlíková

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 126

Začínáme s pohádkou

Hned začátkem školního roku přišla za dětmi pohádka z dílny divadelního souboru Šamšula. Příběh „O pejskovi a kočičce jak myli podlahu“ byl velmi poučný. Děti se přesvědčily o tom, že hygiena a mytí rukou jsou velice důležité. Navíc děj byl plný legrace. Společně se zvířátky si zatančily i zacvičily. Příběh děti rozesmál, ale hlavně poučil. Hlavně nyní, kdy se děti seznamují s třídními pravidly, jim příběh pomohl zapamatovat si jedno z důležitých úkolů nejen ve školce. Hygiena a mytí jsou prospěšné pro zdraví.

Alena Hubáčková

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 109

Provozní doba

Na základě požadavků rodičů dochází od 1. září 2022 k prodloužení provozní doby MŠ a to tak,

že provoz je ve všech pracovních dnech od 6.00 - 16.30 hod.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 198

Informace pro rodiče

Vážení rodiče

od nového školního roku dochází k navýšení úplaty za školné a to o částku 30,-Kč na měsíc. Tedy "školkovné" je nově stanoveno na 360,-Kč na měsíc ( původně 330.-Kč). Navýšená částka platí již pro měsíc září 2022.

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali výši částky povoleného limitu u inkasa svého bankovního účtu, případně ho navýšili, neboť zvýšená úplata za září se již bude stahovat v měsíci srpnu.

Napsal David Purgat - administrátor
Zobrazení: 347

Informace pro strávníky - zvýšení ceny strávného od 1.9. 2022

V návaznosti na zvyšování cen potravin, pohonných hmot a dalších nákladů souvisejících s poskytování stravy v naši školní jídelně a vzhledem k nutnosti dodržení požadavků splnění spotřebního koše dětských strávníků dochází v ZŠ a MŠ Školská k navýšení stravného od 1. 9. 2022 v každé kategorií strávníků.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 403

Loučení se školkou

Slunečné počasí, natěšené děti, spousta rodičů a klaun Hopsalín. To vše bylo zárukou, že dlouho připravovaná akce na školní zahradě se povede. Paní učitelky připravily s dětmi kulturní program. Toto odpoledne patřilo hlavně budoucím školákům. Přeskok přes aktovku, písničky, tanec a na závěr slib předškoláka. To vše měly děti ze třídy veverek dokonale připravené. Šerpy, krásné knížky a dárky jim budou připomínat chvíle ve školce. I ostatní děti si odnesly placky s logem školky. Pak už jsme se zaslouženě bavili s klaunem Hopsalínem, který rozveselil a roztančil děti i rodiče.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 402

Výlet do ZOO Ostrava

Celodenní výlet do ZOO v Ostravě přinesl dětem zážitek z poznávání exotických zvířat. Prošli jsme se skoro celým areálem zahrady, u každé expozice jsme si s dětmi pověděli něco zajímavého nebo typického pro dané zvíře. Dětem se nejvíce líbili pelikáni. Velmi dlouho jsme se dívali na skotačení dvou malých gepardích mláďat. Poté, co jsme se posilnili pod širým nebem, jsme došli k výběhu ke slonů a hrochů.

Pak již bylo načase vrátit se domů. Moc jsme si výlet užili.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 333

Za zvířátky na Duběnce

Farmu Duběnka jsme s dětmi navštívili poprvé. Výlet za domácími zvířátky se nám líbil. Na farmě jsme měli možnost zblízka pozorovat a krmit koně, kozy, ovečky, jehňátka. Kuřátka jsme si pohladili, ale museli jsme opatrně, maminka slepička si je hlídala. Paní majitelka nám pověděla o zvířátkách spoustu zajímavých věcí.

Jako každá návštěva i my jsme zvířecím kamarádům přinesli dárky. Jablíčka a mrkev. Ani suchým pečivem zvířátka nepohrdla. Jsme rádi, že jim chutnalo.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 381

Den dětí

Svátek dětí jsme oslavili na školní zahradě pohádkou a hledáním zlatého pokladu. Nejprve jsme museli překonat různé překážky, které nám připravily pohádkové postavičky. S čarodějnicí jsme letěli na koštěti, procházeli jsme pavoučí sítí. Také vodník nám dal úkol. Projít suchou nohou řeku a doplnit mu koryto suchého potoku vodou. Děti všechny úkoly zvládly i ty nejtěžší. Našly poklad u Zlaté hory. Za odměnu si ho rozdělily a ještě od paní kuchařky dostaly sladký nanuk.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 367

Besídka pro maminky

Den maminek jsme oslavili zpěvem a písní. Na třídách se sešly nejen maminky, ale i babičky a přišly také tatínkové. Všichni dostali dárečky, které měly děti už připravené. Maminky si však odnesly i dárek ve formě sladkosti. S dětmi si zdobily perníková srdíčka. Věříme, že chutnala.

Alena Hubáčková