Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 21

Bezpečné prázdniny s předškoláky

Předškoláci prožili zajímavé čtvrteční dopoledne. Zúčastnili se pravidelné akce na letním koupališti s názvem „Bezpečně na prázdniny“. Jednotlivé složky IZS v Karviné dětem postupně prezentovaly na stanovištích svá doporučení, jak se chovat o prázdninách. Využily praktických ukázek své činnosti, záchranu tonoucího, práce městské policie, základních prvků 1. pomoci, jak předcházet úrazům. Děti měly možnost vidět praktické ukázky psovoda s policejním psem. Ukázky různých situací, kde se musí využít služeb psů děti zaujaly a pokaždé tyto modelové situace byly odměněny velkým potleskem. Děti si mohly policejní psy i pohladit. Tato akce jistě přispěla k tomu, aby děti byly obezřetné na sebe i ostatní během letních prázdnin.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 38

Besídka pro maminky

Ve středu, 22. 5. proběhla na třídě berušek besídka pro maminky. Děti si pro maminky, babičky a také tatínky připravily bohatý program plný básniček, písniček a tanečků, který dlouhou dobu připravovaly a výsledky byly znát. Šlo jim to nádherně. Maminkám poděkovaly za to jaké jsou a jak je mají rády. Odměnou jim byly jejich úsměvy, ale i slzy dojetí. Děti maminkám rozdaly přáníčka a fialky, které pro maminky samy zasadily.

Moc děkujeme za velikou účast, vážíme si ji.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 53

Besídka ke Dni matek u Motýlků

Ve středu 15. května jsme ve třídě Motýlků přivítali maminky, babičky, ale i ostatní příbuzné. Konala se tady totiž besídka ke Dni matek.

Paní učitelky s dětmi se na ni svědomitě připravovaly. Na maminky čekalo pásmo písniček, básniček, ale i tanečků na známé melodie od Míši Růžičkové a Pavla Nováka. Pro maminky děti vytvořily krásná přáníčka s levandulovým srdíčkem a zápich stejného tvaru. Moc jsme se všichni těšili na odpolední představení.

Ráno jsme pro naše nejmilejší upekli perníkovou buchtu, vše pečlivě připravili a už jsme se nemohli dočkat našeho vystoupení.

A jak to vše dopadlo? Výborně! Děti byly úžasné a rodiče také. Úsměvy na tvářích nám byly nejlepší odměnou. Všem přítomným patří velké poděkování

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 36

Veverky slavily Den matek

Dnes jsme si pozvali maminky a babičky abychom spolu oslavili jejich svátek. Kromě písniček děti zahrály pohádku O budce. Pohádka měla krásné kulisy. Maňásky děti ovládaly perfektně a k tomu zvládly i dialogy mezi zvířátky. Besídka se moc vydařila, maminkám a babičkám děti předaly přáníčka a vysazené fialky v malovaných květináčcích. Sladká tečku za besídkou v podobě domácího koláče nesměla chybět.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 31

Angličtina na Veverkách

Celý rok se naši předškoláci učí základům anglického jazyka. Dnes přišel za nimi bývalý žák naší školy Richard Pavlík, nyní žák karvinského gymnázia, který měl možnost dva roky studovat ve Spojených státech a připravil si pro ně projekt nazvaný " OUR COLOURFUL WORLD". Celý den byl ve znamení her v anglickém jazyce. Děti se tak mohly přesvědčit o tom, jak se orientují v jednotlivých tématech, které s nimi během roku paní učitelka procvičovala.

Ríša s dětmi zpíval, cvičil, hrál pohybové hry a samozřejmě využil i naše kamarády Monkey and Cookie. Byl velmi překvapený co všechno děti zvládly, a jak ho mile přijaly.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 70

Den Země a motýlci

Den Země je svátkem naší planety. V mateřské škole si tento svátek připomněly děti ze třídy Motýlků., které celý týden prožily různými aktivitami a zábavou. Dozvěděly se nejen spoustu zajímavostí o Zemi, ale také si vyzkoušely, jak se o ni starat.

S dětmi jsme vytvořili panenku Tvořilku, která nás celým týdnem provázela. Každý den jsme si společně s ní povídali o tom, co na naší planetě nalezneme, co na ní žije a roste, co to je ekologie a jak třídíme odpad. Děti se naučily rozlišovat různé druhy odpadu a jejich roztřídění do kontejnerů. Už ví, že kontejnery na odpad mají různou barvu.

Nejen povídáním, ale i hrou jsme si osvojovali ekologické návyky. Hráli jsme různé pohybové, ale i ekologické hry, jako například „Oheň, voda, blesk“, „Do jakého kontejneru, co dáváme?“. Poznávali jsme a třídili obrázky s věcmi denní potřeby. Prohlíželi jsme encyklopedie a učili se nová slovíčka.

Dokonce jsme si ukázali spoustu pokusů. Vyráběli jsme ruční papír, zdobili sklenici od zavařeniny, zakládali jsme kompost a také jsme si vyrobili sopku ze sody a octa. V úterý jsme na zahradě zakopali „poklad“. Ten obsahoval slupku od banánu, kousek jablka, obal od vajíček, dřívko, šišku, pet víčko a kytičku. Poklad jsme zakopali, označili jsme jej a před prázdninami ho vykopeme, abychom zjistili, co v něm chybí. Ukážeme tím dětem, jak důležité je odpad třídit a recyklovat jej.

Na závěr týdne jsme se rozhodli udělat něco praktického pro naši planetu. Uklidili jsme naši školkovou zahradu. Děti byly moc šikovné a ochotné pomáhat. Byli jsme rádi, že jsme udělali něco dobrého pro naši Zemi.

Projektový týden Den Země byl pro nás všechny velkým zážitkem a poučením. Děti se naučily mnoho nových věcí a zábavnou formou si osvojily ekologické postoje.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 58

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ HLAVNÍCH PRÁZDNIN ROKU 2024

V měsíci červenci je provoz na naší mateřské škole v běžném režimu. V měsíci srpnu dochází k přerušení provozu - mateřská škola je zavřená.

Náhradní vzdělávání pro naše děti je zajištěno na ZŠ a MŠ Dělnická – odloučené pracoviště, MŠ na ul. Sokolovská 602/30, Karviná - Nové Město

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Přerušení MŠ PDF 457
Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 61

Včelař na třídě veverek

V úterý 23. 04. 2024 naši třídu předškoláků navštívil pan Mgr. Václav Sciskala – regionální včelař, který nám vyprávěl o včelařství, životě včeliček a o všem, co k včelařství patří.

Děti zblízka viděly včelky, které měl pan včelař ve zvláštní krabičce určené pro včely. Dále nám ukázal včelařskou kuklu, aby jej nepopíchaly včely, a také jsme si mohli prohlédnout včelí plástev. Vůně včelího vosku přivoněla celou naši třídu.

Na obrázcích jsme si prohlédli včelí královnu, trubce a dělnice. Dozvěděli jsme se o rozdílech mezi včelami, jakou roli má včelí královnou a jakou práci v úle vykonávají ostatní včely. Líbila se nám ochutnávka pravého lesního medu.

Na závěr nás pan včelař pozval do Karviné – Mizerova, kde má na zahradě pár včelích úlů, a kde můžeme pozorovat život včel za sklem.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 68

Začátky s angličtinou

Předškoláci se již od září pravidelně seznamují se základy angličtinky. Neučí se v pravém slova smyslu, ale díky motivačnímu programu „Cookie and friends“ postupně zvládají základní slovíčka, jednoduché fráze, reagují na otázky. Velmi rádi zpívají rytmické anglické písničky. Zvládají i rozcvičku v angličtině. Každou středu děti doprovází i naši kamarádi, maňásci Cookie a Monkey. Děti s nimi rozmlouvají, odpovídají na otázky, jsou našimi společníky. Ke každému tématu mají dostatek obrázků, které jim pomáhají v konverzaci. Prostě si hrajeme anglicky a máme u toho vždy dobrou náladu.