Školní metodik prevence

Školní metodik prevence - Mgr. Luděk Wala

(kancelář ZŘŠ, přízemí hlavní budovy, vedle sborovny)

Práce metodika prevence:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)
 • preventivní práce s třídními kolektivy
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům
 • kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně- patologických jevů, řešení výchovných problémů
  individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu metodik prevence)