Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 5

Informace ze školní jídelny

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ NA KONCI KALENDÁŘNÍHO ROKU

Z důvodu řádného ukončení hospodaření na konci kalendářního roku je možné obědy na poslední prosincové, tj. dny 19.12.2023 – 22.12.2023

ODHLAŠOVAT NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 18.12.2023 do 14:00 (telefonicky nebo sms zprávou na 602 673 762, nebo v aplikaci E-Strava)

Děkuji za pochopení

Barbora Mitrovská Palátová, vedoucí školní jídelny

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 72

Osmáci navštívili SZŠ

V pátek 1.12. navštívily obě naše osmičky Střední zdravotnickou školu v Karviné. Jednalo se o poznávání další oblasti v rámci kariérového poradenství. Naši žáci byli velmi mile přivítáni a mohli si přímo v praxi v odborných učebnách této školy vyzkoušet např. měření tlaku, odebírání krve, ošetření při krvácení, resuscitaci, dezinfekci rukou a další důležité činnosti. Také dostali spoustu informací o oborech, které škola nabízí a informace k přijímacímu řízení. V rámci této návštěvy jsme předali vedení školy hromadu lízátek, které žáci celé naší základní školy sesbírali pro onkologicky nemocné děti.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 35

Exkurze 7.A na stanici RZP Český Těšín

Ve středu 15.11. se žáci 7.A vypravili na exkurzi na výjezdovou stanici rychlé zdravotnické pomoci v Českém Těšíně. Mohli si prohlédnout zblízka interiér sanitky a její vybavení. Poté se přesunuli do vnitřních prostor stanice, kde si prakticky zkoušeli záchranné pomůcky zdravotníků. Přenášeli se v nafukovacích nosítkách, sváželi spolužáky ze schodů takzvaným „schodolezem“, nasazovali si speciální dlahy a podobně. Také si vyslechli několik příběhů z vlastních zkušeností zdravotníků, které by je třeba mohly v životě potkat.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 52

Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení - 1 volného dne pro žáky (ředitelské volno)

Rozhodnutí ředitelky školy o vyhlášení - 1 volného dne pro žáky (ředitelské volno)

Ředitelka školy podle ust. § 164 a v souladu s ust. § 24. odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že z organizačních důvodů vyhlašuje pro žáky na den 27. 11. 2023 - 1 den volna.

Základní škola, školní družina a školní jídelna bude v tuto dobu uzavřena.

V Karviné 22. 11. 2023

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 62

Můj domov - Moje Karviná

Třeťáci se v rámci projektu “Můj domov - Moje Karviná” celý měsíc říjen učili o svém domově - o Karviné. Poznávali své město různými způsoby. Navštívili zajímavá místa v Karviné a výtvarně je zpracovávali. Nejvíce se jim líbilo v kostele Povýšení svatého Kříže v Karviné-Fryštátě a v šikmém kostele svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací, které využili při tvoření svých knih o Karviné. Tradičním závěrečným výstupem tohoto projektu byla příprava vystoupení pro své spolužáky a rodiče, ve kterém jim předvedli, co všechno se naučili o svém městě. Během tohoto měsíčního projektu vznikla spousta krásných obrázků a knih o Karviné.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 63

Exkurze 5.A na Policii ČR

V pondělí 13. 11. 2023 třída 5. A navštívila Obvodní oddělení Policie ČR v Karviné – Mizerově. Žáci se dozvěděli, jaké to je být policistou či policistkou, podívali se do cely, vyzkoušeli si neprůstřelné vesty i nasazování pout. Největším zážitkem na závěr byla prohlídka policejního auta.

A. Pagáčová, tř. učitelka

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 54

Svatomartinská bojovka ve 2.B

„Na svatého Martina,

sněžit venku začíná.

Na svém krásném bílém koni

s vločkami se Martin honí.

Honem koukni z okna ven,

nečeká už před domem?“

V pátek 10. 11. 2023 jsme ve 2. B měli netradiční hodinu čtení. Paní učitelka nám na chodbě a ve třídě rozmístila kartičky s úkoly. Dostali jsme tajenku, museli jsme si číst a plnit úkoly a samozřejmě zapisovat správná písmena do tajenky. Bylo to docela těžké.

První čtyři nejrychlejší luštitelé si také vysloužili 1 ze čtení. Potom jsme recitovali básničku a zpívali písničku „ Už Martin na bílém koni“.

A teď čekáme, zda nám letos Martin bílý sníh přiveze.

Žáci 2.B s p. uč. A. Morawiecovou

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 46

Malí čtenáři

V pátek 10.11. si prvňáčci půjčili v naší školní knihovně svou úplně první knížku ke čtení. Přesto, že chodí do školy teprve třetí měsíc, jsou moc šikovní a pomalu a jistě se z nich stávají čtenáři. Díky nakladatelství Nová škola, které pro nejmenší žáčky vydalo sady speciálních knížeček pro začínající čtenáře, mohou už kluci a holky z prvního ročníku číst opravdové knížky, i když umí teprve 9 písmenek.

V příběhu o malém Pepovi se děti dozvěděly, jak Pepík připravoval s maminkou palačinky, určitě je inspiroval k tomu, aby si je doma také usmažily.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 51

Kariérové poradenství v 8.B

Dne 8.11. jsme navštívily sociálně terapeutické dílny Effatha kousek od naší školy. Seznámily jsme se s prací sociálních pracovníků, kteří se snaží zpříjemnit život mentálně postiženým lidem a posunout je o kus dál na jejich složité cestě. Zjistily jsme spoustu informací o práci arteterapeutů a dalších profesí, které se podílejí na chodu tohoto zařízení. Přímo v praxi jsme viděly, jak je tato práce náročná a zároveň velmi potřebná. Klobouk dolů!

Děvčata z 8.B