Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 84

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Dnešní krásné a slunečné dopoledne strávili čtvrťáci na Dětském dopravním hřišti v Karviné. Strážníkům městské policie předvedli své znalosti a vědomosti z pravidel silničního provozu, ze zdravovědy a první pomoci. Bez nehody a s drobnými přestupky projížděli na kole všechny křižovatky. Úspěšní řešitelé testu z dopravní výchovy získali průkaz cyklisty, na který se všichni těšili.

Děkujeme všem organizátorům za pěkné dopoledne.

28. 5. 2024, Libuše Stachurová a Patricie Bulejková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 99

Prázdniny bez úrazu

V pátek 24. 5. 2024 se třída 5. A zúčastnila akce Prázdniny bez úrazu, kterou pravidelně pořádá ZŠ a MŠ Prameny ve spolupráci s Městskou policií a integrovaným záchranným systémem města Karviná.

V areálu letního koupaliště v Karviné – Novém Městě si žáci mohli od 8:30 do 12:00 hod. prohlédnout vybavení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a vidět jejich práci přímo v akci.

Děti si vyzkoušely, jak fungují a jak jsou těžké hydraulické nůžky hasičů, prohlédly si vybavení hasičského vozu, zhlédly přímý zásah policistů i cvičených psů. Pracovníci báňské záchranné služby žákům názorně ukázali oživování, děti si dokonce mohly vyzkoušet dýchání pod vodou v bazénu. V jednotlivých stáncích v areálu koupaliště pak žáci plnili různé úkoly.

Dětem se akce moc líbila, byly nadšené hlavně z hasičského vozu s výsuvným žebříkem. Doufejme, že celé prázdniny žáků proběhnou opravdu bez úrazu.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 59

Knihovnická lekce 5.A

Jiráskovy české pověsti byl název knihovnické lekce, které se žáci třídy 5. A zúčastnili dne 21. 5. 2024. Děti si mohly formou zajímavé skupinové práce vyzkoušet své znalosti českých pověstí a dozvěděly se i zajímavosti ze života Aloise Jiráska.

Na závěr bylo dětem opět umožněno „šmejdění“ po knihovně, které si s radostí užily. Mnoho žáků se do své vybrané knihy tak soustředěno začetlo, že se jim vůbec nechtělo knihovnu opouštět.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 160

Exkurze Polsko – Pszczyna, Osvětim

V úterý, 21. května 2024, se vydali žáci 7., 8. a 9. ročníku na exkurzi do Polska. Hlavním cílem byla návštěva bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi. Cestou do Osvětimi jsme se zastavili v historickém hornoslezském městě Pszczyna. Žáci si prohlédli historické centrum města a přilehlý zámek. Rozchod na náměstí, nákup zmrzliny a jiných pochutin posilnil žáky na cestu do Osvětimi.
Na místě bývalého koncentračního tábora Auschwitz shlédli žáci na vlastní oči místa spjatá s hromadným vražděním lidí během druhé světové války. Prošli bránou se známým nápisem Arbeit macht frei. Díky sluchátkům na uších slyšeli každé slovo polských průvodkyň, které mluvily perfektně česky. Velice silně vnímali osudy lidí, které viděli na fotografiích vystavených v barácích, kde byli vězněni. Ohromeně procházeli kolem vitrín s vlasy, botami či kufry obětí. Silné zážitky vrcholily průchodem dochovanou plynovou komorou kolem spalovací pece. Představu o nelidských podmínkách vězňů završila prohlídka nedalekého tábora v Březince: koleje příjezdové cesty a místa bývalé rampy, kde probíhala selekce vězňů a vůbec obrovská rozloha bývalé „továrny na smrt“.

Prohlídka obou částí tábora přinesla žákům silný zážitek, který jim umožní lépe poznat a pochopit historické souvislosti 2. světové války a masového vraždění lidí. Žáci se vraceli z exkurze plní dojmů. Zážitky, které si odnesli, jim snad zůstanou navždy.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 96

Karvinský talent

Pěvecká soutěž Karvinský talent, kterou pořádá již po šestnácté základní škola Prameny ve spolupráci se statutárním městem Karviná a Městským domem kultury Karviná, se těší mimořádné oblibě.

Žáci základních a středních škol z Karviné mají za sebou květnové předkolo, ve kterém se představil rekordní počet 157 soutěžících s českými i zahraničními songy.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 120

Hokejový týden ve 3.A

To, že třeťáci fandí hokeji, je jasná věc. Od pondělí do pátku žijí hokejovým mistrovstvím světa, a proto výzdoba ve třídě i netradiční hodina tělocviku s hokejovým běhacím kvízem nesmí chybět. Stejně jako hokejisté při hokejovém utkání, tak i třeťáci se při práci ve škole učí spolupracovat.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 81

Nejen „ Den matek“ ve 2.B

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 jsme odpoledne do naší třídy pozvali maminky, tatínky, prarodiče, tety…

Připravili jsme pro ně básničky, písničky a také tanečky.

Chtěli jsme jim tímto poděkovat za jejich péči a lásku.

V pracovní výchově jsme také vyrobili pro naše blízké drobné dárečky.

Žáci 2. B a paní učitelka Mgr. A. Morawiecová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 95

Kdo je kampanolog a jak se stát průvodcem…

V úterý 14. 5. 2024 se žáci 7. B zúčastnili exkurze v karvinském kostele Povýšení sv. Kříže, kde se seznámili hned se dvěma zajímavými profesemi. Místní kampanolog, tedy člověk, který se stará o chod a servis zvonů, žáky provedl dvěma patry kostelní věže, zmínil historii Fryštátu, místního kostela i současných zvonů. Žáci se dozvěděli, co obnáší tato profese, kolik kampanologů působí v republice a jak vypadá celý proces vzniku a výroby nových zvonů od počátku až po zavěšení.

Poté se žáci přesunuli do prostoru kostela, kde na ně čekala paní průvodkyně. Krátce je seznámila s historií kostela, s nejrůznějšími zajímavostmi a také s originálními malbami, které zobrazují životy dvou svatých a které byly odkryty při rekonstrukci. Ke konci celé exkurze se žáci dozvěděli, jak se může člověk stát průvodcem, kde všude je možné tuto profesi vykonávat a co je k tomu potřeba umět.

Žáci byli pozorní, kladli mnoho dotazů a mimo jiné si rozšířili své povědomí o tom, čemu všemu je možné se v budoucnosti věnovat.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 64

Revolution train

V úterý 7. 5. 2024 se žáci naší školy vydali na hlavní nádraží, kde byl na prvním nástupišti přistaven tzv. Revolution train, vlak s protidrogovou tematikou. Obě naše sedmé třídy se postupně prošly soupravou se svým příběhem. Tématem byla samozřejmě drogová závislost, její počátek a následné postupné zhoršování životní situace člověka. Žáky téma zaujalo, v průběhu prohlídky mohli formou jednoduchých odpovědí u různých situací vyjádřit svůj názor. Celou dobu je provázel odborník se zkušenostmi s problematikou ze strany policie. Program určitě poslouží žákům jako dobrá prevence.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 44

Výchovný koncert ZUŠ

Ve čtvrtek 16. 5. 2024 zhlédli druháci výchovný koncert pod názvem: KOUZELNÝ VLÁČEK.

Projížděli stanicemi Dechová, Strunná, Klávesová, Bicí. Seznámili se tak s hudebními nástroji, s jejich zvukem a poslechli si krátké skladby, písně. Na závěr si dramatický kroužek ZUŠ přichystal pohádku „O líné kropenaté slepičce“.

Koncert byl velice povedený a všem se líbil.

Žáci 2. A, 2.B a paní učitelky Mgr. H. Walová a A. Morawiecová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 61

Svátek matek ve 3.A

Ve středu 15.5. je Mezinárodní den rodiny a právě v tento den třeťáci připravili pro své
maminky a babičky besídku k svátku matek jako poděkování za jejich péči a lásku. Podpořit
je přišli také tatínci a dědečci. Příjemně strávené odpoledne si všichni užili.