Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 120

Nový domov

V pondělí 25.3. navštívila naše 8.B Nový domov v Karviné. V rámci projektu, kdy se žáci seznamují s jednotlivými povoláními, jsme nakoukli do další oblasti. V rámci besedy nám pracovníci tohoto důležitého zařízení, které se stará o seniory, přiblížili svou záslužnou práci.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 111

Matematický Klokan

V pátek 22.3.2024 se 115 žáků naší školy zapojilo do matematického klání. Žáci byli podle věku rozděleni do čtyř kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída), Kadet (8. - 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. A jak to dopadlo? Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:

CvrčekKlokánekBenjamínKadet
Wala Hugo,3.A, 59 b Gavlovská Nela, 5.A, 77 b Szlaurová Sofie, 7.A, 39 b Nováková Jana, 9.A, 57 b
Kuhach Myron , 3.A, 51 b Švamberk Matěj, 5.A, 69 b Vrána Vojtěch, 6.A, 38 b Slavič Jakub, 9.A, 51 b
Kadlecová Laura,3.A, 50 b Vránová Barbora, 4.A, 66 b Tomášik Ondřej, 6.A, 33 b Pazderková Kristýna,8.B, 49 b
Pacas František, 8.A, 49 b

Nejlepším řešitelům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

Mgr. Šinclová Beata

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 120

Karvinské pověsti

Dne 20. března 2024 se žáci 6. A zúčastnili besedy na téma Pověsti z Karvinska v nově zrekonstruovaném oddělení RKKa v Karviné–Fryštátě.

Besedovalo se o vzniku Karviné a starých pověstech z našeho regionu. Mnohé z příběhů již děti znaly a byly za své znalosti pochváleny. Zároveň se dozvěděly zajímavé informace o tom, jak stará Karviná vypadala a nakonec si vyslechly jeden neznámý, velmi tajemný příběh.

V novém oddělení karvinské knihovny se dětem líbilo, zjistily, že i sem si mohou chodit půjčovat knihy, a dokonce stolní hry.

Ing. A. Pagáčová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 258

Den otevřených dveří s velikonočním jarmarkem

Ve středu 20.března proběhl v naší škole Den otevřených dveří s velikonočním jarmarkem. Ve vestibulu školy byl pro návštěvníky připraven fotokoutek s krásnou jarní výstavou, kterou nachystali žáci 1. stupně ve školní družině. Součástí výstavy byla dvě malá jehňátka, která byla milým zpestřením celého jarmarku. Pro návštěvníky dnešního dne byly připraveny tvořivé dílny a spousta jarních výrobků, které vyrobili žáci všech tříd. Naši deváťáci se postarali o kavárnu.
Děkujeme všem za návštěvu.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 155

Microbit

Dne 6. 3. 2024 jsme s kroužkem 3D tisku navázali opět na naši úspěšnou spolupráci se SPŠ Karviná. Tentokrát se naše návštěva týkala práce s Microbity. Micro:bit je kapesní počítač velmi vhodný do výuky na základní i střední škole. Umožňuje učit základy programování atraktivně a hmatatelně v různých jazycích: – blokové programování, – javascript, – python … Jedná se o programování propojené s realitou.

Naši žáci šesté a sedmých tříd si vyzkoušeli naprogramovat microbit jako komunikátor číselných i textových zpráv, rádio a také úspěšně přivedli k pohybu již předem sestavená autíčka.

Celá akce se velice vydařila. Touto cestou děkujeme i panu učiteli Paszovi, který si vždy rád na nás najde čas. Již nyní se malý programátoři těší na další zajímavou návštěvu.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 200

Exkurze 4. A v klubu Pohoda

Co znamená pojem sociální činnost? Co vše zahrnují sociální služby? O tom se v pátek 22. 3. 2024 dozvěděli čtvrťáci na besedě a exkurzi k volbě povolání. Tento den nás navštívily sociální pracovnice ze Slezské diakonie z Českého Těšína. Děti se zábavnou formou dověděly vše o profesi sociálního pracovníka, o jeho vlastnostech, kde může studovat, co vše obnáší jeho práce. Poté jsme zavítali do klubu Pohoda. Děti si prohlédly všechny prostory, nejvíce se jim líbila herna a společenská místnost. Seznámily se s hlavními aktivitami pro děti a nejvíce je zaujal klub „Mňam – Mňam“, klub „Babičky“ a výlety. Vůbec se jim nechtělo z klubu odejít.

Za skvělou besedu a prohlídku Pohody děkuji mamince, paní Sasynové, která pro nás vše zorganizovala. Mgr. Libuše Stachurová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 121

Tiskárna FINIDR - exkurze žáků čtenářského kroužku

V úterý 19. března se žáci navštěvující čtenářský kroužek paní učitelky Radky Kapolkové zúčastnili velmi zajímavé a poučné exkurze v tiskárně FINIDR, která sídlí v Českém Těšíně a patří mezi největší výrobce knih ve střední Evropě.

Na recepci se jich ujal zkušený průvodce, který je postupně provedl celým procesem výroby knihy. Žáci si s sebou odnesli mnoho inspirativních a zajímavých zážitků. Čtenáři milují vůni nové knihy, je úžasné být také u jejího vzniku. Každá z těchto knih potřebuje dva až tři týdny, než je připravena opustit tiskárnu a zamířit k rukám čtenáře. Je to mnoho práce i času. I tuto skutečnost si mohli žáci při exkurzi uvědomit.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 119

Velká cena ZOO Ostrava

Dne 19.3.2024 se vybraní žáci 6.A zúčastnili soutěže Velká cena ZOO Ostrava. Tématem soutěže byl Madagaskar. Na soutěž se žáci ve svém volnu pilně připravovali. Odměnou jim i přes mrazivé počasí byla prohlídka expozic v ZOO Ostrava. Děkujeme všem zúčastněným a pevně věříme v dobré umístění.

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 98

Lekce Bylinkářství ve 3.A

V pondělí 11. března si třeťáci ve škole užili bonusový den - lekci bylinkářství. V celoroční motivační hře s Harrym Potterem díky vzájemné spolupráci doputovali na políčko bonusového dne - “Bylinkářství”. Malí kouzelníci se seznamovali s některými bylinkami a jejich zázračnými účinky. Nechyběla ani ochutnávka bylinných čajů. Zjištěné informace o jednotlivých bylinách si zapisovali do svých kouzelnických lexikonů. Bonusový den ve 3.A se velmi vydařil a třeťáci se dozvěděli spoustu nových, zajímavých informací.
R. Prokopová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 125

Hudební oddělení Regionální knihovny Karviná

Ve středu 13. 3. 2024 jsme navštívili hudební oddělení RKKa v Karviné- Fryštátě, kde jsme obdivovali nově zrekonstruované prostory.

Paní knihovnice nás seznámily s různými hudebními nástroji a ty jsme se pak naučili rozdělovat na dechové, bicí a strunné. Poslouchali jsme různé nahrávky a shlédli ukázky.

Nejvíce ze všech nástrojů se nám líbily varhany, které jsou velice složité na ovládání (hraje se na několik úrovní kláves, hraje se i nohama, musí se přepínat různé registry). Beseda se nám líbila a těšíme se na další.

Žáci 2. B a p. uč. Morawiecová