Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 988

Vyplouváme 1. září

1. září v 9.00 hod vyplouvá "Loď vzdělávání" z přístavu ZŠ Školská do moře vědění a poznání. Na palubu jsou zváni všichni plavčíci z 1.A a jejich rodiče. Podívejte se, jak je připravena hlavní lodní kajuta.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 757

Organizace školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (z manuálu MŠMT 17. 8. 2021)

Organizace školy ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 (z manuálu MŠMT 17. 8. 2021)

Roušky nebo respirátory: nosí žáci při vstupu do školy, ve společných místnostech, na chodbách, ve školní jídelně (při konzumaci jídla nikoliv), při vyučování v hodinách roušky a respirátory být nemusí, o přestávce v kmenové třídě také nemusí mít roušky.

Roušky nemusí mít žáci, kteří se prokáží potvrzením od lékaře, že ze zdravotních důvodů nemůže mít dítě nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích test (např. astma)

Rodiče dětí v 1. třídě žádáme, aby žáci měli také roušky nebo respirátory.

Pravidla pro žáky, kteří se chtějí a budou testovat:

Testování dětí: středa 1. září, pondělí 6. září, čtvrtek 9. září 2021

Testování bude organizovat pověřený učitel vždy 1. vyučovací hodinu.

Testování v 1. A proběhne ve čtvrtek 2. září 1. vyučovací hodinu (místo 1. září)

Žáci vstupují do školy s rouškami nebo respirátory. Třídní učitelé je odvedou do třídy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování jednotlivých dětí a žáků povedou třídní učitelé.

U testování dětí v 1. až 3. ročníku může být přítomen zákonný zástupce nebo osoba, která má pověření od zákonného zástupce.