Členky žákovské samosprávy na setkání zástupců školních parlamentů karvinských ZŠ

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Ve středu 15.6. 2022 proběhlo v rámci projektu MAP na ZŠ a MŠ Majakovského setkání zástupců školních parlamentů karvinských ZŠ. Na téma médií besedoval s žáky pan Ing. Ladislav Šincl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Hovořilo se o činnosti Rady, objektivitě vysílání, lživých reklamách, fake news, mediální manipulaci atd. Naší žákovskou samosprávu na besedě vzorně zastupovaly Jana Nováková ze 7. A a Christina Stanieková z 8.A.

Luděk Wala