Karvinský informační systém základních škol

eu

Město Karviná získalo v letošním roce téměř 7 miliónů korun od Evropské unie na realizaci projektu „Karvinský informační systém základních škol“. Předmětem tohoto projektu byla modernizace počítačového vybavení jednotlivých škol.

Cílem bylo taktéž pořídit do škol projekční a audiovizuální techniku, jejímž prostřednictvím je možné aplikovat moderní způsoby výuky v praxi. Projekt byl realizován během letních prázdnin a od září 2010 již plně slouží jak žákům tak i učitelům jednotlivých škol.

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno vybavení do celkem 48 učeben ve všech základních školách v Karviné.

investice

Kategorie: