Metoda dobrého startu

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

I v tomto školním roce se zabýváme Metodou dobrého startu, která je vhodnou přípravou dítěte pro vstup do základní školy. Slouží jako vstupní etapa pro výuku čtení a psaní. Metoda dobrého startu je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů. Jednotícím prvkem každé lekce je písnička. si ji poslechnou na CD, které je součástí této metody.

Poté si o ní povídáme, zpíváme, rytmizujeme, tancujeme a nakonec ji znázorňujeme předem připraveným grafickým vzorem. Metoda rozvíjí dítě v nejširším slova smyslu, má zásadní vliv na rozvoj grafomotoriky, na motivace k učení. Oblíbené jsou u dětí rýžové polštářky, pomocí kterých si procvičují rytmizaci dané písničky. S dětmi pracujeme pravidelně jednou týdně a zařazujeme takové aktivity, které rozvíjí společenský styk, vztahy mezi dětmi a vhodně působí na atmosféru kolektivu skupiny.