Mateřská škola - Důležité kontakty

Telefonní čísla

třída A - Veverky 558 271 928

třída B - Berušky 558 271 926

třída C - Motýlci 558 271 927

Vedoucí jídelny:

Petra Machaczková 558 271 929 v době od 9,00 do 11,00 hodin

602 673 762

Školní jídelna – odhláška stravy

702 093 781

Kategorie: