Zaměstnanci mateřské školy

Vedoucí učitelka Bc. Adéla Bogumská

třída Motýlci

Kateřina Pavlíková, Dis.

Karolína Krečmerová

třída Berušky

Martina Třaskalíková

Bc. Adéla Bogumská

třída Veverky

Bc. Renáta Sztrnadlová

Alena Hubáčková

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

Barbora Mitrovská Palátová

Hlavní kuchařka:

Renáta Kačmarčíková

Kuchařka:

Nikola Frydryšková

Ostatní zaměstnanci:

Školnice:

Sylva Škarková

Pavla Šlachetková

Kategorie: