Zaměstnanci mateřské školy

třída Motýlci

Alena Hubáčková

Bc. Adéla Bogumská

asistentka

Patrícia Bulejková

třída Berušky

Martina Třaskalíková

Mgr. Pavla Klebercová

třída Veverky

Bc. Renáta Sztrnadlová

Kateřina Pavlíková, Dis.

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

Petra Machaczková

Hlavní kuchařka:

Renáta Kačmarčíková

Kuchařka:

Nikola Frydryšková

Ostatní zaměstnanci:

Školnice:

Sylva Škarková

Pavla Šlachetková

Kategorie: