Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 24

Stanovení úplaty - připomínáme

Připomínáme zákonným zástupcům,

že Rada města Karviné stanovila výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024-2025 na měsíční částku 500,-Kč.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 58

Ekostezka

Tradičně závěrem školního roku se děti vypravily do lesoparku plnit úkoly s ekologickou tematikou. Lesopark nám poskytuje prostor pro všestranné aktivity v přírodě. Děti hledaly cestu za úkoly podle barevných značek a na stanovištích si zopakovaly důležité znalosti o lesní zvěři, hmyzu, stromech. Na závěr si každý vytvořil paletu z přírodnin, které našel kolem sebe. Ať již to byly zajímavé květiny, hezky tvarované listy, různé druhy trávy. Zároveň si procvičily fantazii, estetické vnímání.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 61

Veverky na Hrádku

Předškoláci se na celodenní výlet dokonale připravili a celý týden se těšili. V duchu hesla: „Jsem kamarád s přírodou“ jsme ihned po výstupu z autobusu vnímali krásy okolité přírody. V průběhu dne děti plnily různé úkoly, související s ochranou přírody. Byli jsme u zvoničky, v jabloňovém sadu. Největší zážitek děti měly se zvoněním u zvoničky. Zaujal je příběh o svatém Isidorovi, který se právě ke zvoničce váže. U jabloní jsme si zahráli spoustu her, edukačních aktivit. Před obědem jsme stavěli hmyzí příbytky, poznávali květiny, rostlinky a pozorovali krásný výhled. A po obědě jsme ještě nakreslili zážitky z výletu a velmi spokojeni jsme odjížděli.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 74

Rozloučení s předškoláky

Blížící se konec školního roku je období, kdy budoucí prvňáčci dokazují jakým způsobem pracovali, jak byly pilní a zda jsou připraveni na to, aby usedli do školních lavic. Na výbornou to předvedli přímo před svými blízkými v divadélku základní školy. Na čtvrteční slavnostní odpoledne se děti a paní učitelky připravily na jedničku. Nejbližším přítomným budoucích školáčků děti předvedly hudebně- pohybové pásmo, které prostřídaly písničkami také v angličtině a dokázaly, že zvládnou i malovanou abecedu. Završením slavnostního aktu bylo pasování - šerpování stuhami a odměna v podobě krásné knížky a jiné dárečky, které dětem budou připomínat dny v mateřské škole.

Velký potlesk, dojetí, společné fotografování spečetilo závěr vydařené akce.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 135

Den dětí

Dnes, 30. května, jsme v naší školce slavili Den dětí. Nebyl to jen tak obyčejný den. Byl to den plný zábavy, soutěží a písniček. To vše v pirátském duchu.

Od rána si děti ve svých třídách vyráběly pirátské čelenky. Každé oddělení mělo také připravenou svou pirátskou vlajku. Po svačince jsme si přečetli dopis od kapitána Modrovouse, ve kterém nám sděloval, že máme na školním pozemku ukrytý poklad. Ten si naši malí piráti mohli začít hledat po splnění tří úkolů.

Všichni jsme se sešli na školní zahradě a za doprovodu písně „Piráti z Karibiku“ jsme se pozdravili, abychom mohli plnit úkoly, které nám zajistí, že poklad nalezneme.

První úkol, chůze po laně v temných hlubinách oceánu, který se hemžil rybami, medúzou, ale i žralokem, piráti splnili na jedničku. Druhý úkol, hod kruhem za účelem získání nepřátelské lodě, byl také splněn. Třetí úkol, přenést vodu, aby se nevylila, piráti lehce zvládli.

Děti byly ze splnění úkolů nadšené, a proto jsme si mohli všichni zatančit vítězný taneček.

A už přišla ta vytoužená chvíle. Piráti vyběhli hledat poklad, který za chvíli nalezl ten nejbystřejší. Odměnou jim byla truhlice plná sladkostí. Také paní kuchařky přispěly sladkou odměnou. Nakonec děti dostaly medaile za své snažení.

Díky kapitánkám každé třídy a šikovným malým pirátům byl dnešní den opravdu kouzelný.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 150

Výlet za Indiány

Dne 28. 5. se třídy berušek a motýlků vydaly na dobrodružný výlet za Indiány do Parku Dakol. Šikovné studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky spolu s budoucími hotelovými animátorkami si pro nás připravily, jako překvapení, pohádku o známém šikulovi Staviteli Bořkovi. Poté nás písničkou a tancem vtáhly do indiánského prostředí. Tvoření čelenek, chytání ryb, malování na obličej, prohlížení zvířátek a spousta dalších úkolů. Děti se mohly podívat do indiánských stanů, nebo chytat bizona.

Na konci jsme se všichni rozloučili dalším indiánským tanečkem a hlasitým indiánským pozdravem. Posledních pár chvil jsme prožili na hřišti v prostorech parku, kde se děti mohly vyřádit na průlezkách, pohrát si v bahništi nebo prolézat opičí dráhu. Kromě pomalovaných obličejů si všichni odnesli spoustu krásných zážitků.

Poté už na nás čekal autobus na zpáteční cestu do školky, kde pro na nás byl již připraven výborný oběd.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 99

Bezpečné prázdniny s předškoláky

Předškoláci prožili zajímavé čtvrteční dopoledne. Zúčastnili se pravidelné akce na letním koupališti s názvem „Bezpečně na prázdniny“. Jednotlivé složky IZS v Karviné dětem postupně prezentovaly na stanovištích svá doporučení, jak se chovat o prázdninách. Využily praktických ukázek své činnosti, záchranu tonoucího, práce městské policie, základních prvků 1. pomoci, jak předcházet úrazům. Děti měly možnost vidět praktické ukázky psovoda s policejním psem. Ukázky různých situací, kde se musí využít služeb psů děti zaujaly a pokaždé tyto modelové situace byly odměněny velkým potleskem. Děti si mohly policejní psy i pohladit. Tato akce jistě přispěla k tomu, aby děti byly obezřetné na sebe i ostatní během letních prázdnin.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 142

Besídka pro maminky

Ve středu, 22. 5. proběhla na třídě berušek besídka pro maminky. Děti si pro maminky, babičky a také tatínky připravily bohatý program plný básniček, písniček a tanečků, který dlouhou dobu připravovaly a výsledky byly znát. Šlo jim to nádherně. Maminkám poděkovaly za to jaké jsou a jak je mají rády. Odměnou jim byly jejich úsměvy, ale i slzy dojetí. Děti maminkám rozdaly přáníčka a fialky, které pro maminky samy zasadily.

Moc děkujeme za velikou účast, vážíme si ji.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 114

Besídka ke Dni matek u Motýlků

Ve středu 15. května jsme ve třídě Motýlků přivítali maminky, babičky, ale i ostatní příbuzné. Konala se tady totiž besídka ke Dni matek.

Paní učitelky s dětmi se na ni svědomitě připravovaly. Na maminky čekalo pásmo písniček, básniček, ale i tanečků na známé melodie od Míši Růžičkové a Pavla Nováka. Pro maminky děti vytvořily krásná přáníčka s levandulovým srdíčkem a zápich stejného tvaru. Moc jsme se všichni těšili na odpolední představení.

Ráno jsme pro naše nejmilejší upekli perníkovou buchtu, vše pečlivě připravili a už jsme se nemohli dočkat našeho vystoupení.

A jak to vše dopadlo? Výborně! Děti byly úžasné a rodiče také. Úsměvy na tvářích nám byly nejlepší odměnou. Všem přítomným patří velké poděkování