Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1462

Na farmě

Poslední červnový den se děti z "Veverek" vydaly na návštěvu kozí farmy. Počasí bylo přející. Celé dopoledne se neslo v poznávání života zvířat na farmě - kozy, kůň, kráva, pes, kočky, slepice .... a nechybělo ani seznámení se zemědělskou technikou.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1410

Malování na chodník

Děti z mateřské školy přivítaly léto barevně - malováním na chodník. Malování pohádkového hada je pravidelná akce, která má ve školce dlouholetou tradici. Začátek léta prostě patří barvičkám. Akce se konala 24. 6. 2021 na veřejném chodníku blízko MŠ. Kresby tak mohli bezprostředně vidět kolemjdoucí. Kresbou vyjádřily děti svůj pohled na svět i představu,  jak budou prožívat léto.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1620

Rozloučení se školáky

Letošní rozloučení s kamarády, kteří po prázdninách usednou do školních lavic jsme oslavili v areálu základní školy. Popřát mnoho štěstí v 1. třídě jim přišly všechny děti a paní učitelky ze školky. Společně jsme si zatančili a zazpívali. Na tento den jsme se všichni pečlivě připravovali. Předškoláci prošli tradičním rituálem – pasování mečem, slavnostním obdržením šerpy.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1585

Klíč k pohádce

Svátek dětí jsme oslavili odemykáním pohádek. Na školní paní učitelky připravily pro děti tematické úkoly, jednoduché činnosti, prostřednictvím kterých si děti připomněly známe pohádkové postavičky z večerníčků. Když úkol splnily, získaly pomyslný klíč od pohádkových dveří. Na konci cesty je čekal nejtěžší úkol - hledání pohádkové truhličky. To se dětem povedlo. O sladký poklad z perníků se rozdělily všechny děti.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1577

"Proč Karviná"

V rámci projektu "Proč Karviná" jsme dostali pexeso s fotografiemi města Karviné. Některá místa – karvinská zákoutí- na pexesu vyobrazená děti znaly, některá pro ně byla velkou neznámou, a tak jsme si o nich společně povídali. Pexeso jsme si s dětmi vystřihli a hned si také zahráli.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1639

30. duben ve školce

30. 4. jsme s dětmi oslavili svátek čarodějnic. Den se velmi vydařil, počasí nám přálo a my tak využili naši zahradu. Pro děti byla připravena čarodějnická stezka s dvanácti úkoly, díky které jsme zjistili jméno čarodějnice, kterou jsme si ráno s dětmi vytvořili. Po dokončení úkolů jsme s dětmi vařily elixír, který pak degustovaly a k tomu pojídaly „upečené sladké prsty".

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1536

Informace

Od 1. 5. do 31. 8. mají zákonní zástupci dětí, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, možnost přihlásit se do projektu " Obědy do škol V." Více se dozvíte z přiložených letáků.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 1454

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

  1. Termín zápisu je 2. květen až 16. květen 2021
  2. Zápis proběhne bezkontaktně, tedy ani dítě ani rodiče nebudou ve škole přítomni
  3. Rodiče do školy doručí Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kopii Rodného listu, Evidenční list. Potřebné dokumenty si stáhněte níže
  4. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Bezkontaktní možnosti doručení žádosti:

  • datovou schránkou, ID schránky školy : t44sgij
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý mail),Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • vytisknout žádost a požadované dokumenty a poslat poštou na ZŠ a MŠ Školská, Školská 432, Karviná-Ráj, 734 01, obálku označte slovem ZÁPIS MŠ
  • kdo nemáte možnost vytisknout si žádost a tiskopisy, tak si tyto můžete vyzvednout na sekretariátě ZŠ Školská od pátku 30. 4. 2021. od 8.00 do 12.00 hod. a následně doručit do školy

5. Po obdržení Vaší žádosti Vám bude zasláno registrační číslo Vašeho dítěte (zpětně datovou schránkou, mailem, telefonicky nebo poštou ). Dne 21. 5. 2021 budou na webových stránkách školy a u vchodu do školy zveřejněné seznamy přijatých dětí. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Pokud dítě nebude přijato budou rodiče písemně informovaní

Kapacita MŠ je 69 míst

Předpokládaný počet volných míst pro rok 2021-2022: 25 míst.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2021-2022

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu. (Dítě 5-ti leté, tedy v posledním ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky, to je dítě narozené do 31.8. 2016.) 10 bodů

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2021-2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2021 - starší dítě má přednost před mladším) 8 bodů

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2021-2022 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31.8. 2021 - starší dítě má přednost před mladším) 6 bodů

4. Dítě nastupující k 1. září a bez omezení délky docházky 1 bod

5. Dítě, jehož sourozenec se již v mateřské škole vzdělává 1 bod

6. Věk dítěte - 2 leté 1 bod

Tato kritéria jsou součástí Žádosti o přijetí do mateřské školy a platí pro zápis dětí dne 2. – 16. května 2021.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5. 2021.

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PDF 707
PDF icon Vyjádření lékaře PDF 936