Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 576

Výlet do ZOO Ostrava

Celodenní výlet do ZOO v Ostravě přinesl dětem zážitek z poznávání exotických zvířat. Prošli jsme se skoro celým areálem zahrady, u každé expozice jsme si s dětmi pověděli něco zajímavého nebo typického pro dané zvíře. Dětem se nejvíce líbili pelikáni. Velmi dlouho jsme se dívali na skotačení dvou malých gepardích mláďat. Poté, co jsme se posilnili pod širým nebem, jsme došli k výběhu ke slonů a hrochů.

Pak již bylo načase vrátit se domů. Moc jsme si výlet užili.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 503

Za zvířátky na Duběnce

Farmu Duběnka jsme s dětmi navštívili poprvé. Výlet za domácími zvířátky se nám líbil. Na farmě jsme měli možnost zblízka pozorovat a krmit koně, kozy, ovečky, jehňátka. Kuřátka jsme si pohladili, ale museli jsme opatrně, maminka slepička si je hlídala. Paní majitelka nám pověděla o zvířátkách spoustu zajímavých věcí.

Jako každá návštěva i my jsme zvířecím kamarádům přinesli dárky. Jablíčka a mrkev. Ani suchým pečivem zvířátka nepohrdla. Jsme rádi, že jim chutnalo.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 540

Den dětí

Svátek dětí jsme oslavili na školní zahradě pohádkou a hledáním zlatého pokladu. Nejprve jsme museli překonat různé překážky, které nám připravily pohádkové postavičky. S čarodějnicí jsme letěli na koštěti, procházeli jsme pavoučí sítí. Také vodník nám dal úkol. Projít suchou nohou řeku a doplnit mu koryto suchého potoku vodou. Děti všechny úkoly zvládly i ty nejtěžší. Našly poklad u Zlaté hory. Za odměnu si ho rozdělily a ještě od paní kuchařky dostaly sladký nanuk.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 535

Besídka pro maminky

Den maminek jsme oslavili zpěvem a písní. Na třídách se sešly nejen maminky, ale i babičky a přišly také tatínkové. Všichni dostali dárečky, které měly děti už připravené. Maminky si však odnesly i dárek ve formě sladkosti. S dětmi si zdobily perníková srdíčka. Věříme, že chutnala.

Alena Hubáčková

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 517

Informace vedoucí školní jídelny pro rodiče dětí MŠ

Z DŮVODU ŘÁDNÉHO UKONČENÍ HOSPODAŘENÍ KE KONCI ŠKOLNÍHO ROKU JE MOŽNÉ OBĚDY NA POSLEDNÍ ČERVNOVÉ DNY, tj. 27. 06. 2022 – 30. 06. 2022 ODHLAŠOVAT NEPOZDĚJI DO PÁTKU 24. 06. 2022 do14:00 hodin (telefonicky 602 673 762, mailem, přes omluvenku na stránkách školy)

Machaczková Petra VŠJ

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 534

Zvláštní zápis do MŠ (lex ukrajina školství)

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Iva Hefnerová

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 607

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023 - přijetí

Č.j. ZŠŠ/ 629 /2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Školská, Karviná, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 takto:

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 600

Vítání jara

Na školní zahradě, kam jsme pozvali rodiče prarodiče a samozřejmě naše děti, bylo znát, že se brzy dočkáme teplého počasí. S dětmi jsme se připravili na vítání jara a vynášení Moreny. Zpěvem a říkankami jsme vyhnali zimu. Zahradu jsme ozdobili velikonoční májkou a vrbičky ozdobili velikonočními kraslicemi. Rodiče nám s dětmi pomohli dosadit bylinky do záhonků, vyhrabat staré listí, vyčistit a doplnit hmyzí hotel. Všichni jsme si zpříjemnili úterní odpoledne. Jaro, vítej!

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 602

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

  1. Termín zápisu je 3. květen 2022 v době od 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.
  2. U zápisu zákonný zástupce předloží: svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, evidenční list ( potvrzení od lékaře)
  3. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
  4. U zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno pro daný zápis.
  5. Po ukončení přijímacího řízení bude na webových stránkách školy a u vchodu do školy zveřejněn seznam přijatých dětí. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.