Informace pro strávníky - zvýšení ceny strávného od 1.9. 2022

Napsal David Purgat - administrátor

stravné 1. 9. 2022V návaznosti na zvyšování cen potravin, pohonných hmot a dalších nákladů souvisejících s poskytování stravy v naši školní jídelně a vzhledem k nutnosti dodržení požadavků splnění spotřebního koše dětských strávníků dochází v ZŠ a MŠ Školská k navýšení stravného od 1. 9. 2022 v každé kategorií strávníků.

CENÍK STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022

Typ strávníkaSazba dop. svačinka KčSazba oběd KčSazba odpol. svačinka KčPitný režimMzdový náklad KčRežijní náklad KčZizková přirážka KčPříspěvek FKSPÚhrada strávníkem Kč
MŠ do 7 let celodenní 10 20 10 4 44
MŠ do 7 let polodenní 10 20 4 34
MŠ nad 7 let celodenní 10 22 10 4 46
MŠ nad 7 let polodenní 10 22 4 36
ZŠ 7-10 let 28 28
ZŠ 11-14 let 29 29
ZŠ 15 a více let 30 30
Děti, které dovrší v daném školním roce (od 1.9. do 31.8.) věku 11, 15 let, jsou již zařazeny do vyšší kategorie.
Cizí strávník 30 22 12 3 67
Cizí strávník - důchodce 30 22 12 64
Cizí strávník - školský důchodce 15 22 12 15 49

V Karviné dne 31. 5. 2022 Petra Machaczková, vedoucí ŠJ, tel.: 558 271 921, 602 673 762, petra.machaczková@zsskolska.eu