Zaměstnanci mateřské školy

Vedoucí učitelka:

Alena Hubáčková

Učitelky:

Pavla Klebercová

Kateřina Pavlíková

Bc. Adéla Bogumská

Bc. Renáta Sztrnadlová

Martina Třaskalíková

Jídelna:

Vedoucí jídelny:

Petra Machaczková

Hlavní kuchařka:

Renáta Kačmarčíková

Kuchařka:

Nikola Frydryšková

Ostatní zaměstnanci:

Školnice:

Sylva Škarková

Pavla Šlachetková

Kategorie: