Upozornění

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

V souvislosti s rekonstrukcí chodníků na ul. Školská začala v pátek 19. 11. 2021 i rekonstrukce přístupového chodníku ke škole. Jedná se o chodník od MŠ k žákovskému vchodu, proto nebude možné tento přístupový chodník od 22. 11. 2021 používat. Ke vstupu do areálu školy žáci použijí vstup brankou u školní družiny.