Adopce zvířat v ZOO Ostrava

Ve školním roce 2007/2008 jsme se rozhodli uspořádat dobrovolnou sbírku na adopci některého ze zvířat z ostravské ZOO. Protože naše sbírka byla velmi úspěšná a zapojili se do ní všichni žáci, zaměstnanci školy i rodiče, pokračujeme v ní nadále. Každým rokem podporujeme jedno zvíře, o kterém rozhodne – z možné nabídky poskytnuté ZOO - žákovský parlament.

 A co nás k tomu vedlo?

Postavení většiny zvířat je v přírodě velmi zranitelné. Úbytek přirozeného prostředí a neustále se rozšiřující přítomnost člověka se podepisuje na stále rostoucím počtu ohrožených nebo vyhubených druhů. Celkový počet některých z nich je dokonce tak nízký, že stavy v zoologických zahradách jsou vyšší než ve volné přírodě.
A právě zoologické zahrady se snaží o vytvoření životaschopné populace v lidské péči pro případ vyhynutí těchto druhů zvířat v přírodě. Každým rokem však ztrácíme několik stovek druhů, většinu nenávratně.

Za realizaci projektu zodpovídala Mgr. Alice Szczyrbová a od škol. roku 2012/2013 zodpovídá Mgr. Radka Getlerová

2007/2008                  Žirafa Rotschildova

2008/2009                  Slon indický

2009/2010                  Sovice sněžní

2010/2011                  Šimpanz učenlivý

2011/2012                  Slonice Rashmi

2012/2013                  Tygr ussurijský

2013/2014                  Gibon bělolící

 

 201320122011201020092008

Kategorie: