Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu

SKM C258 se21080409450Projekt Modernizace zahrady MŠ na ul. Školská v Karviné v přírodním stylu

Akceptační číslo projektu:                     1190700169

Doba realizace projektu:                        r. 2021

Dotační titul:                                           Národní program Životního prostředí

                                               Výzva č. 7/2019

Předpokládané náklady projektu:

                                               501 058,- Kč (údaj vyplývá z žádosti o dotaci)

Max. výše dotace (85% ze způsobilých výdajů projektu):

                                               424 795,18 Kč (údaj vyplývá ze Smlouvy o financování projektu)

Popis projektu, jeho cíle a výsledky:

Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady MŠ Školská v Karviné v přírodním stylu, která podpoří učení venku.

Cílem projektu je podpořit děti navštěvující MŠ na ul. Školská v Karviné, aby se učily a hrály v prostředí přírodní zahrady, která dá dostatečný prostor jejich tvořivosti a zvýšení kontaktu s přírodním prostředím. Nové vybavení zahrady pomůže založit u dětí elementární povědomí o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí. Zahrada jim umožní zkoumat a objevovat, prožívat čtyři roční období v přirozeném prostředí a prohlubovat si svůj vztah k přírodě.