Projekt "Škola plná života" je spolufinancován Evropskou unií.

SKM C258 se20091016020Projekt "Škola plná života" je spolufinancován Evropskou unií.

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012552

Cílem projektu je personální podpora  speciálního pedagoga v mateřské i základní škole, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, realizace projektových dnů, zavádění nových metod vzdělávání, podpora rozvojových aktivit.

Termín realizace: 01. 09. 2019 – 31. 08. 2021