Šablony pro MŠ a ZŠ

sablonyProjekt "Zkvalitňujeme předškolní a školní vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace" je spolufinancován Evropskou unií.

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004237

Cílem projektu je personální posílení o školního asistenta, chůvu, speciálního pedagoga, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Termín realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019