Mediální kroužek

V roce 2007 zahájil činnost Mediální kroužek, který vede pan učitel Mgr. Pavel Huťka. Úkolem kroužku je zachytit ve filmových reportážích dění ve škole i mimo ni. Děti, které kroužek navštěvují, natáčejí krátké i delší reportáže z výuky, ze školních akcí – projektových dnů, akcí pořádaných SRPŠ atd. Svou práci pak prezentují na webových stránkách školy a regionálního vysílání televize POLAR . Rovněž se účastní různých soutěží mediálního zaměření.

Dosažené úspěchy:

rok umístění téma reportáže

2008 1. místo Šikana
2009 2. místo Lázně Darkov

2010 2. místo Žijí mezi námi

2011 čestné uznání Karviná neznámá - známá

2013 2. místo Karviná - město mnoha tváří

2014 účast Videopohlednice z Karviné