Zapomenutá řemesla

Od školního roku 2012/2013 působí na škole pod vedením p. uč. Radky Sikorové zájmový útvar "Zapomenutá řemesla". Žáci se v něm seznamují např. s košíkářským řemeslem, vyrábí keramiku nebo získávají základy drátenictví.