Upozornění pro rodiče děti s alergickými příznaky

Začíná jaro a s ním i první alergické období, které může vašim dětem značně znepříjemnit jejich standardní každodenní činnosti. Každoročně přibývá počet jedinců, kteří vykazují alergické příznaky na některé rostliny, pyly nebo plísně. Mnoho alergiků však už „své pyly“ dokáže rozpoznat a účinně se jim bránit.

V okolí  školy, v blízkosti  jejich přístupových komunikací, po kterých vaše děti denně do školy docházejí, se  vyskytují následující rostliny, které mohou vyvolat u děti alergii.

Dřeviny

Trávy

Byliny

bříza

bojínek

tolice vojtěška

habr

jílek

smetánka lékařská

vrba

kostřava

sedmikráska

borovice

lipnice

jitrolec

topol

psárka

šťovík

líska

pýr

hořčice

srha

kopřivovité

merlikovité ( merlík, lebeda, špenát, řepa)

V jarním období dominují pyly dřevin, v létě pyly travin a na podzim pyly vysokobylinných plevelů. Koncentrace pylů v ovzduší je rovněž ovlivněna počasím. Horké, suché počasí napomáhá šíření pylů stejně jako vítr. Naopak déšť sráží pyly dolů na zem a riziko snižuje. Trávy a byliny vyskytující se v areálu školy  by dětem neměly způsobovat větší problémy, protože v areálu školy zajišťujeme pravidelné kosení.

Monitorování pohybu pylových zrn je zajišťováno hygienickými stanicemi.

Informace o aktuálním stavu alergenů a výskytu pylových zrn můžete sledovat denně na této adrese: www.pylovasluzba.cz