Odpovídáme na dotazy

Časté dotazy nebo podněty ze strany zákonných zástupců:

Vchod do areálu školy ze strany z ul. Školská

Škola má povinnost předcházet rizikům a zajistit v dostatečné míře bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Z tohoto důvodu je pro vstup do areálu školy určen pouze vchod z ul. V Aleji - vchod u budovy školní družiny.

Zákaz mobilů ve škole

Škola připravuje změny ve školním řádu. Jednou ze změn bude i používání mobilních telefonů

Využití zahrady k výuce

Venkovní prostory areálu školy jsou využívány k výuce. Záleží na vyučujícím, předmětu výuky, klimatických podmínkách...

Knihovna, četba knih - více společného čtení

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti učitelé i žáci využívají školní knihovny, a to nejen pro společné čtení. Ve třídách na 1. stupni mají možnost využití i třídní knihovničky, žáci 2. stupně pak využívají školní knihovnu, která je jim k dispozici každý den. Rovněž mají možnost využití knih z anglické knihovny.

Společenské hry

Žáci o přestávkách mohou hrát společenské hry - deskové hry.

Změny jídelníčku ve školní jídelně

Jídelníček je sestavován dle platných norem a jeho rozmanitost - různorodost odpovídá zdravé výživě a je neustálá.

Škola On line

Problematiku systému školy on line řešte přednostně s třídním učitele.