Zaměstnanci školy

Ředitelka školy

Mgr. Iva Hefnerová

Zástupce ŘŠ pro vzdělávání

Mgr. Luděk Wala - současně i statutární zástupce

Zástupce ŘŠ pro zájmové vzdělávání

Miriam Poledníková, Lic.

Zástupkyně ŘŠ pro ekonomické záležitosti

Ing. Rút Purgatová

Prevence a ekologie

Výchovné poradenstvíSpeciální pedagogMetodik prevenceEnvironmentální poradceICT metodik
Mgr. Radka Prokopová Mgr. Marika Šedivá Mgr. Luděk Wala Mgr. Karolína Szajnová Mgr. Petra Stromková

Učitelé

Mgr. Czyž Jan

Mgr. Huťka Pavel

Mgr. Kapolková Radka

Mgr. Morawiecová Alina

Mgr. Steffanová Eva

Mgr. Prokopová Radka

Ing. David Purgat

Mgr. Sembolová Eva

Mgr. Sikorová Radka

Mgr. Stromková Petra

Mgr. Szajnová Karolína

Mgr. Szczepańská Hana

Mgr. Šinclová Beáta

Mgr. Walová Hana

Walterová Hana

Ing. Zawadová Petra

Asistenti a vychovatelé:

Asistenti pedagogaVychovatelé školní družiny

Bc. et Bc. Januszková Leona

Lankočová Zuzana

Marešová Hana

Golasowská Tereza

Poledníková Miriam, Lic.

Bc. Světlana Vránová, Dis.

Správní zaměstnanci: Zaměstnanci školy

Referentka školyPersonalistkaŠkolníkUklízečky
Gabriela Ibtisama Škuľavíková Radka Dudová Roman Matejovský

Hana Barchanská

Anna Cielecká

Eva Horváthová

Ludmila Kajurová

Kategorie: