Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu (ochraně oznamovatelů).

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Od 28. 07. 2023 zavádíme a provozujeme vnitřní oznamovací systém.

Stáhněte si přílohu:

Kategorie:

Podatelna školy

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

a) Adresa podatelny: Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p.o. Školská 432, 734 01 Karviná – Ráj

b) Elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

c) Identifikátor datové schránky: t44sgij

d) Další možnosti elektronické komunikace: e-mailové schránky školy

https://www.zsskolska.eu

e) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

Škola přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv.

Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty:

 • statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty ve formátu PDF/A,
 • statické obrazové dokumenty ve formátu PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF,
 • dynamické obrazové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, GIF,
 • zvukové dokumenty ve formátu MPEG-1, MPEG-2, WAV, PCM,
 • databáze ve formátu XML a DTD.

Technické parametry:

ve velikosti do 5 MB (dokument vč. příloh)

f) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, USB FLASH

g) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

h) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

Aktualizováno: 1.11. 2021

Kategorie:

Organizace školního roku

Důležité termíny:

Zahájení školního rokuPodzimní prázdninyVánoční prázdninyPololetní prázdniny
4. září 2023 26. října a 27. října 2023

od 23. 12 2023 do 2. ledna 2024

vyučování začíná v úterý 3. 1. 2024

pátek 2. února 2024
Jarní prázdninyVelikonoční prázdninyVysvědčení za 2. pololetíHlavní prázdniny
5. - 11. února 2024 28. března 2024 pátek 28. června 2024 29.6.. až 2. 9. 2024

Pedagogické rady:

I. pedagogická radaII. pedagogická radaIII. pedagogická radaIV. pedagogická radaV. pedagogická rada

1. září 2023

zahájení

23. listopadu 2023

hodnocení 1. čtvrtletí

25. ledna 2024

klasifikace za 1. pololetí

25. dubna 2024

hodnocení 3. čtvrtletí

24. června 2024

klasifikace za 2. pololetí

Styk s rodiči:

 • denně před vyučováním od 7.45 - 7.55 hod. (dle aktuální epidemiologické situace)
 • kdykoliv po předchozí domluvě s učitelem
 • konzultace se členy školního poradenského pracoviště kdykoliv po předchozí domluvě

Třídní schůzky a konzultace:

6. září 202314. září 202323. listopadu 2023

1. třídy: v 15.30 hod.

2.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

9. roč.v 16.00 hod.

4. ledna 202425. dubna 202430. května 2024červen 2024

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

1.- 5. roč. v 15.30 hod.

6. - 9. roč.v 16.00 hod.

konzultace od 15.00 do 17.00 hodin

budoucí žáci 1. tříd

Kategorie:

Kontakty

Celkové kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hlavní e-mailE-mail na vyučujícíBankovní spojeníTelefonní spojeníDatová schránkaWWW stránky
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jméno.příjmení@zsskolska.eu 7836791/0100 [účet u KB]

596 311 777 - spojovatelka

polední pauza 13:00 - 13:30

558 271 920

558 271 923 - ekonomka

t44sgij www.zsskolska.eu

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vedoucí učitelkaVedoucí jídelny

558 271 922

558 271 929

602 673 762

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vedoucí vychovatelka

596 311 777

734 858 216

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí jídelny ZŠ

558 271 921

602 673 762

Máte dotaz? Zeptejte se!

Jméno Příjmení:*
Telefon
4 (Max. 13 Znaků)
Email:*
Zadejte svůj dotaz:*
0 (Min. 50 Znaků)
Odeslat dotaz

Kategorie:

Podkategorie

Úkoly a poslání Školské rady:

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.