Školní družina - Úvodní informace

K práci školy patří i školní družina.

V ní mohou trávit volný čas před vyučováním i po něm všechny děti, které projeví zájem.

Kapacita školní družiny je 80 dětí. Školní družina se nachází v samostatné budově společně se školní jídelnou.

Děti mají k dispozici:

 • učebnu
 • multifunkční hernu
 • počítačovou učebnu uzpůsobenou i pro společné sledování filmových pořadů
 • moderní šatnu.
 • Mimo tyto prostory využívají:
 • tělocvičnu školy
 • školní hřiště
 • školní divadelní sál.

Svůj volný čas zde děti tráví různými způsoby.

Volně si:

 • hrají se stavebnicemi, autíčky i kočárky s panenkami
 • modelují si, kreslí nebo hrají stolní tenis či hokej
 • popřípadě kuchtí ve své kuchyňce.

Většinu času jim však organizují paní vychovatelky. Každý den v týdnu se děti věnují jiné činnosti. Cvičí, malují, vyrábějí dárečky, batikují, pečou perníčky nebo odcházejí na besedy do knihovny, stanice mladých přírodovědců, jindy navštíví třeba kino.

Ke sportovnímu vyžití patří také návštěvy krytého bazénu DEJA. Mezi dětmi jsou velmi oblíbené exkurze např. Rybího domu, Dinoparku, jízdárny nebo zoologické zahrady.

Práce i zábavy je dost a na nudu není čas!

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Vnitřní řád školní družiny PDF 133

Kategorie: