Pythagoriáda

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

V úterý 2.11.2021 proběhlo na naší škole školní kolo matematické PYTHAGORIÁDY. Soutěže se celkem zúčastnilo 76 žáků druhého stupně. Cílem PYTHAGORIÁDY je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků, poměřit své matematické znalosti a logické uvažování. Soutěžící řešili 15 úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu získali soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl 10 a více bodů. Letos magickou hranici deseti bodů překonalo 6 žáků. Úspěšnými řešiteli a postupujícími do okresního kola jsou: Swaczynová Kateřina, Zielonková Ema, Kubátková Eliška, Szczygielová Tereza, Pazderková Kristýna, Berglowcová Nikol.

Blahopřejeme.

Mgr. Šinclová Beata