Záložka do knihy

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Záložka do knihy spojuje školy – Záložka do knihy spája školy

V letošním školním roce proběhl 12. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ a naše škola se opět do tohoto projektu zapojila. Cílem projektu je podpora čtenářství. Letos jsme navázali spolupráci se slovenskou Základnou školou Jana Amose Komenského v Seredi. S žáky této školy jsme si vyměnili záložky, které budou žáci používat při čtení svých knih. Někteří žáci naší školy se rozhodli napsat dopis slovenským kamarádům a blíže se s nimi seznámit.

Děkujeme slovenským žákům a pedagogům za krásné záložky.