Přpomináme

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Připomínáme zákonným zástupcům,

že Rada města Karviné stanovila výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2024-2025 na měsíční částku 150,-Kč.