Informace pro rodiče

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Vážení rodiče

od nového školního roku dochází k navýšení úplaty za školné a to o částku 30,-Kč na měsíc. Tedy "školkovné" je nově stanoveno na 360,-Kč na měsíc ( původně 330.-Kč). Navýšená částka platí již pro měsíc září 2022.

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali výši částky povoleného limitu u inkasa svého bankovního účtu, případně ho navýšili, neboť zvýšená úplata za září se již bude stahovat v měsíci srpnu.