Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

  1. Termín zápisu je 3. květen 2022 v době od 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.
  2. U zápisu zákonný zástupce předloží: svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, evidenční list ( potvrzení od lékaře)
  3. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
  4. U zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno pro daný zápis.
  5. Po ukončení přijímacího řízení bude na webových stránkách školy a u vchodu do školy zveřejněn seznam přijatých dětí. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pokud dítě nebude přijato budou rodiče písemně informovaní
Kapacita MŠ je 69 míst
Předpokládaný počet volných míst pro rok 2022-2023: 23 míst.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2022-2023

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu. (Dítě 5-ti leté, tedy v posledním ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky, to je dítě narozené do 31.8. 2017.) 10 bodů

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2022-2023 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším) 8 bodů

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2022-2023 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31.8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším) 6 bodů

4. Dítě nastupující k 1. září a bez omezení délky docházky 1 bod

5. Dítě, jehož sourozenec se již v mateřské škole vzdělává 1 bod

6. Věk dítěte - 2 leté 1 bod

Tato kritéria jsou součástí Žádosti o přijetí do mateřské školy a platí pro zápis dětí dne 3. května 2022.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5. 2022.

Školský obvod mateřské školy na ulici Školská

ulice: Božkova, Ciolkovského, Kosmonautů, Pokrok, Rošického, Školská, tř. 17. listopadu, V Aleji, Za Splavem

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Žádost o přijetí 2022 PDF 843
PDF icon Evidenční list 2022 PDF 736