Loučení s broučky

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Akce s rodiči již tradičně mají velký úspěch a nejinak tomu bylo i v pondělí. Na odpolední broučkiádu a lampionový průvod se děti těšily již od rána. V každé třídě se vyráběla strašidýlka a byly připravené i medaile pro všechny. V podvečer jsme se sešli v prostoru nové přírodní zahrady, kde jsme písničkou a říkankami uložil i broučky k zimnímu spánku.

Osvětlenou stezkou na hřišti jsme si prohlédli barevné lampiony. Rodiče svým dětem pomohli rozvěsit na strom strašidýlka. Všichni dostali medaile a s lampiony jsme vyšli do nedalekého okolí mateřské školy. Průvod byl dlouhý a blikající světýlka byla vidět do dálky. Na nedalekém hřišti poblíž školky jsme k ukončení zdařilé akce rozsvítili prskavky. Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další příjemné setkání.