Stanovení úplaty - připomínáme

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Připomínáme zákonným zástupcům,

že Rada města Karviné stanovila výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024-2025 na měsíční částku 500,-Kč.