Ekostezka

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Tradičně závěrem školního roku se děti vypravily do lesoparku plnit úkoly s ekologickou tematikou. Lesopark nám poskytuje prostor pro všestranné aktivity v přírodě. Děti hledaly cestu za úkoly podle barevných značek a na stanovištích si zopakovaly důležité znalosti o lesní zvěři, hmyzu, stromech. Na závěr si každý vytvořil paletu z přírodnin, které našel kolem sebe. Ať již to byly zajímavé květiny, hezky tvarované listy, různé druhy trávy. Zároveň si procvičily fantazii, estetické vnímání.