Den dětí

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Dnes, 30. května, jsme v naší školce slavili Den dětí. Nebyl to jen tak obyčejný den. Byl to den plný zábavy, soutěží a písniček. To vše v pirátském duchu.

Od rána si děti ve svých třídách vyráběly pirátské čelenky. Každé oddělení mělo také připravenou svou pirátskou vlajku. Po svačince jsme si přečetli dopis od kapitána Modrovouse, ve kterém nám sděloval, že máme na školním pozemku ukrytý poklad. Ten si naši malí piráti mohli začít hledat po splnění tří úkolů.

Všichni jsme se sešli na školní zahradě a za doprovodu písně „Piráti z Karibiku“ jsme se pozdravili, abychom mohli plnit úkoly, které nám zajistí, že poklad nalezneme.

První úkol, chůze po laně v temných hlubinách oceánu, který se hemžil rybami, medúzou, ale i žralokem, piráti splnili na jedničku. Druhý úkol, hod kruhem za účelem získání nepřátelské lodě, byl také splněn. Třetí úkol, přenést vodu, aby se nevylila, piráti lehce zvládli.

Děti byly ze splnění úkolů nadšené, a proto jsme si mohli všichni zatančit vítězný taneček.

A už přišla ta vytoužená chvíle. Piráti vyběhli hledat poklad, který za chvíli nalezl ten nejbystřejší. Odměnou jim byla truhlice plná sladkostí. Také paní kuchařky přispěly sladkou odměnou. Nakonec děti dostaly medaile za své snažení.

Díky kapitánkám každé třídy a šikovným malým pirátům byl dnešní den opravdu kouzelný.