Výlet za Indiány

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Dne 28. 5. se třídy berušek a motýlků vydaly na dobrodružný výlet za Indiány do Parku Dakol. Šikovné studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky spolu s budoucími hotelovými animátorkami si pro nás připravily, jako překvapení, pohádku o známém šikulovi Staviteli Bořkovi. Poté nás písničkou a tancem vtáhly do indiánského prostředí. Tvoření čelenek, chytání ryb, malování na obličej, prohlížení zvířátek a spousta dalších úkolů. Děti se mohly podívat do indiánských stanů, nebo chytat bizona.

Na konci jsme se všichni rozloučili dalším indiánským tanečkem a hlasitým indiánským pozdravem. Posledních pár chvil jsme prožili na hřišti v prostorech parku, kde se děti mohly vyřádit na průlezkách, pohrát si v bahništi nebo prolézat opičí dráhu. Kromě pomalovaných obličejů si všichni odnesli spoustu krásných zážitků.

Poté už na nás čekal autobus na zpáteční cestu do školky, kde pro na nás byl již připraven výborný oběd.