Bezpečné prázdniny s předškoláky

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Předškoláci prožili zajímavé čtvrteční dopoledne. Zúčastnili se pravidelné akce na letním koupališti s názvem „Bezpečně na prázdniny“. Jednotlivé složky IZS v Karviné dětem postupně prezentovaly na stanovištích svá doporučení, jak se chovat o prázdninách. Využily praktických ukázek své činnosti, záchranu tonoucího, práce městské policie, základních prvků 1. pomoci, jak předcházet úrazům. Děti měly možnost vidět praktické ukázky psovoda s policejním psem. Ukázky různých situací, kde se musí využít služeb psů děti zaujaly a pokaždé tyto modelové situace byly odměněny velkým potleskem. Děti si mohly policejní psy i pohladit. Tato akce jistě přispěla k tomu, aby děti byly obezřetné na sebe i ostatní během letních prázdnin.