Běžím s Ferdou mravencem

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Ve středu 10. 10. 2023 se uskutečnilo sportovní dopoledne v areálu základní školy pod názvem „Běžím s Ferdou mravencem“. Zúčastnily se všechny třídy naší školky. Děti plnily sportovní úkoly na třech stanovištích.

Prvním hlavním úkolem a cílem bylo zvládnout běh na krátkou vzdálenost. Děti zde závodily na běžecké dráze. Na druhém stanovišti měly děti za úkol házet míčkem na cíl. Na třetím stanovišti zvládaly překážkovou dráhu, kde si děti vyzkoušely přeskoky přes lanový chodník, kutálení míče mezi kužely, přejít úsek na kyblíkových chůdách a oběhnout kužel.

Po zvládnutí všech disciplín byly děti odměněny medailí s Ferdou mravencem. Cílem sportovní akce nebylo vyhrát, ale zúčastnit se. Sportovní dopoledne jsme si všichni užili a k tomu nám svítilo podzimní sluníčko.

Martina Třaskalíková