Setkání s rodiči 8. 3. 2023

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Ve středu 8. března se konalo setkání rodičů dětí předškoláků se zástupci základní školy - speciální pedagožkou, elementaristkou (učitelka 1. třídy) a ředitelkou školy.

V zajímavé besedě se rodiče dozvěděli potřebné informace o zápise do 1. třídy základní školy, speciální pedagožka Mgr. Radka Prokopová odpověděla na pozoruhodné dotazy ohledně školní zralosti, vysvětlila nejasnosti kolem tohoto tématu. Elementaristka Mgr. Hana Walová osvětlila problematiku vzdělávání v 1. třídě.

Oboustranně užitečné setkání, které probíhalo v přátelské atmosféře, bylo zakončeno pozváním na den otevřených dveří, který se uskuteční 22. března 2023 v době od 10.00 do 17.00 hodin.