Vánoční zpívání

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali dětem i p. učitelkám naší mateřské školy za pozvání na tradiční vánoční zpívání. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a písničky, ochutnali cukroví, popřáli si veselé Vánoce a hlavně mnoho zdraví, štěstí a pohody do nového roku.

Děkujeme.

žáci 1.A a 1.B