Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 126

Nabývání zkušeností v družině

Teoretické vzdělání musí být doplněno zkušenostmi přímo z místa dění, neboť zkušenost je nejlepší učitelkou. K získání těchto zkušeností slouží souvislá pedagogická praxe, kterou u nás absolvovala studentka třetího ročníku vyšší odborné školy, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Je velmi potěšující, že stejně jako v loňském školním roce se jednalo o naši bývalou žačku základní školy.

Děti si praktikantku oblíbily, protože byla laskavá, kamarádská, ale zároveň důsledná. Nejen spontánně se zapojovala do dění oddělení, ale také připravila pro děti rozmanité a zajímavé činnosti. Podporovala u dětí tvořivost i spolupráci. Dokázala pružně reagovat v neplánovaných situacích. A jak to bývá v kolektivu, učila se i řešit problémové situace. Shrnuto - praxi zvládla na jedničku s hvězdičkou. Byla velkým přínosem nejen pro děti, ale i pro paní vychovatelky.

Věříme, že pětitýdenní praxe se studentce líbila a splnila její očekávání. Přejeme jí úspěšné zakončení vyššího odborného vzdělání tj. absolutoria. Hodně štěstí!

Možná pět týdnů života v naší družině povede k jednomu velkému rozhodnutí, které změní celou její budoucnost, a to pracovat jako vychovatelka ve školní družině.

Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 138

Přijďte mezi nás

Společnou akcí jsme příjemně zahájili nový školní rok. Před samotnou událostí byl všem zúčastněným zaslán informační leták s užitečnými tipy/pravidly pro masters opékání a s předpovědí počasí. Samozřejmě nesmělo chybět sdělení o fotografování, aby návštěvníci akce měli možnost se připravit a neměli z fotografování noční můru.

Připraveni na fotografování a vyzbrojeni informacemi, proběhlo opékání buřtíků v přátelské, pohodové náladě, kde byly uspokojeny nejen chuťové pohárky, ale i společenská potřeba sdružování, navazování nových přátelství. Zároveň, a to je to podstatné, děti strávily s rodiči společný čas a rodiče se zapojili do života družiny.

Mezitím, co se opékači párků soustředili v družné atmosféře na přípravu delikatesy, děti zvyšovaly svou tělesnou zdatnost fotbalem, přetahováním lanem, hrami na honěnou, Soft tenisem nebo si užívaly zábavu s bublifukem.

Po vzoru velkých akcí (a účast velká opravdu byla) bych ráda na závěr poděkovala všem, kteří se na přípravě podílel: panu školníkovi, který připravil zahradu na opékání, deváťákům, že nám nanosili lavičky, jedné mamince a vychovatelce, že zakoupily pro děti malé vidlice na opékání, rodičům, tetám, strýčkům, babičkám, dědečkům atd., že si našli čas a přišli mezi nás. Děkuji. Byli jsme skvělí!

Miriam Poledníková

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 113

Pravidla soužití v družině

Jak bývá zvykem, tak si na začátku školního roku v každém oddělení děti tvoří pravidla společného soužití. Jelikož je naším mottem „JSME JEDNA RODINA“, udělali jsme akci k vytvoření společných pravidel v celé družině, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům.

Při tomto setkání vznikly užší skupinky namíchané ze všech oddělení, ve kterých děti navrhovaly pravidla, která jim přijdou podstatná.

Děti měly možnost na velký arch papíru své myšlenky napsat, či nakreslit a následně také zdramatizovat některé z pravidel. Mohli jsme tak vidět, jak je důležité si půjčovat různé hry, jak není hezké se druhým posmívat, že je důležité, aby mluvil jeden a mnoho dalších.

Těšíme se na společné dny v družině a doufáme, že i tato pravidla stanovená společně nám budou dobrým služebníkem k našemu soužití.

Světlana Vránová

Napsal Mgr. Jan Czyž - učitel
Zobrazení: 133

Kamarádi, start!

Letošní školní rok jsme s dětmi zahájili příjemným sportovním odpolednem, kde se naši noví prvňáčci seznámili se svými staršími kamarády a vyzkoušeli si spolupráci ve skupinkách.

Počasí nám přálo a tak jsme si naše sportovní odpoledne mohly užít na školním hřišti.

Všechny děti si odpoledne pěkně užily, vyřádily se a nakonec na ně čekala malá odměna.

Tak Kamarádi, start a ať si ten školní rok pěkně a v klidu užijeme.

Tereza Golasowská